Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  สอบราคาจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจรภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ
11 มิ.ย. 52
8296
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 5 โครงการ
11 มิ.ย. 52
9035
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถขุดดินตะขาบ
11 มิ.ย. 52
9241
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนลาดยางและปรับปรุงรางระบายน้ำ
11 มิ.ย. 52
8058
  สอบราคาจ้างโครงการปรับผิวจราจร 5 โครงการ
11 มิ.ย. 52
8439
  สอบราคาซื้ออาหารสอบ(นม)
11 มิ.ย. 52
8297
  สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบอเนกประสงค์
11 มิ.ย. 52
8956
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
11 มิ.ย. 52
8832
  สอบราคาซื้อตามโครงการของศูนย์การเรียรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสระแก้ว จำนวน 15 โครงการ
11 มิ.ย. 52
8612
  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
11 มิ.ย. 52
8248
  สอบราคาปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำผาสุขใจ หมู่ที่ 1 ต.ตาคลี
11 มิ.ย. 52
9089
  สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำผาสุขใจ
11 มิ.ย. 52
10917
  ประการศสอบราคาจ้าง 7 โครงการ
8 มิ.ย. 52
8783
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยแยกถนนเทศบาล 4-6
10 มี.ค. 52
9446
  สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
10 มี.ค. 52
9176
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ CAPE SEAL สายทางบ้านนากลาง ม.1
10 มี.ค. 52
9198
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประเภทถอน จำนวน 3 โครงการ
10 มี.ค. 52
9213
  อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โคงการ
3 มี.ค. 52
11127
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2552 โครงการก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 12
3 มี.ค. 52
9296
  สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
25 ก.พ. 52
9594