Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  สอบราคาจ้าง ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10,11 ต.ตาคลี
9 ธ.ค. 51
10805
  สอบรคาจ้างเหมาโครงการว่างท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป หมู่ที่10 ต.วังเมือง
9 ธ.ค. 51
10039
  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านที่ชุหรุด
9 ธ.ค. 51
9413
  จ้างสอบราจ้างโครงการซ่อมแซม ถนน หมู่ที่ 3,7 ต.อ่างทอง
8 ธ.ค. 51
9844
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล อบต.แม่เปิน
28 พ.ย. 51
11370
  สอบราคาจ้าง อบต.ปางสวรรค์
21 พ.ย. 51
10618
  สอบราคาซื้อ นม ชนิดยูเอชทีจำนวน 29,000 กล่อง
14 พ.ย. 51
10377
  สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดบเบิ้ลแคบ
11 พ.ย. 51
10030
  สอบราคาจ้างล้อมลวดหนามสระประปา
11 พ.ย. 51
10293
  ขยายเวลาขายเอกสารราคาจ้างเลขที่ 1/2551 โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน
11 พ.ย. 51
10172
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
10 พ.ย. 51
10187
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการตามที่ขออนุมัติใชเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2551
7 พ.ย. 51
10292
  สอบราคาจ้างโครงสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
6 พ.ย. 51
9923
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างประเภทโครงการขยายเขตประปา
6 พ.ย. 51
9448
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งนาฬิการนับเวลาถอยหัลง บริเวณสามแยกไปรษณีย์
3 พ.ย. 51
9832
  สอบราคาจ้างขยายเขต่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน
3 พ.ย. 51
9567
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงไร้สายเพิ่มเติม
3 พ.ย. 51
12775
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าด้านหลังตลาดสดเทศบาล
30 ต.ค. 51
9478
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าบริเวณสระน้ำโรงเรียนจีนฯ
29 ต.ค. 51
9647
  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนบ่อดินขาวฯ ทต.ช่องแค
29 ต.ค. 51
10322