Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ต.แม่เปิน
29 ต.ค. 51
10760
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) โครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบ
29 ต.ค. 51
10358
  สอบราคาจ้างประเภทโครงการขยายเขตประปา อบต.หนองตางู
29 ต.ค. 51
10685
  สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด
22 ต.ค. 51
9871
  สอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ อบต.ตาคลี
22 ต.ค. 51
10259
  สอบราคาอาหารเสริม (นม) อบต.เขากะลา
22 ต.ค. 51
12772
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถข้ามได้ จำนวน 2 โครงการ
21 ต.ค. 51
10103
  สอบราจ้างโครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่
21 ต.ค. 51
10102
  สอบราคาจ้าง วางท่อ คสล. หมู่ที่ 12 ตำบลตาคลี
20 ต.ค. 51
9870
  สอบราคาจ้าง ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลตาคลี
20 ต.ค. 51
10089
  สอบราคาจ้าง ติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10,11 ตำบลตาคลี
20 ต.ค. 51
10529
  สอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3,9,14,23 ตำบลตาคลี
20 ต.ค. 51
9884
  สอบราคาจ้างซ่อมแซมลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,9,11,17 ตำบลตาคลี
20 ต.ค. 51
10123
  สอบราคาซื้อ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี.รสจืด อบต.แม่เปิน
20 ต.ค. 51
10098
  สอบราคาซื้อนม ยู เอช ที ชนิดจืด อบต.เขาชนกัน
20 ต.ค. 51
10237
  สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจึด อบต.เขาชนกัน
20 ต.ค. 51
10457
  สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด อบต.ชุมตาบง
20 ต.ค. 51
10139
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า อบต.บางม่วง
16 ต.ค. 51
11135
  โครงการสอบราคาอาหารเสริม(นม) อบต.ท่าไม้
15 ต.ค. 51
12253
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จากซุ้มประตูทางเข้าวัดช่องแค่ด้านติดทางรถไฟไปทางกุฎิเจ้าอาวาสวัดช่องแค ฯ
15 ต.ค. 51
10431