Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าด้านหลังตลาดสดเทศบาล
30 ต.ค. 51
9591
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าบริเวณสระน้ำโรงเรียนจีนฯ
29 ต.ค. 51
9753
  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนบ่อดินขาวฯ ทต.ช่องแค
29 ต.ค. 51
10430
  สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ต.แม่เปิน
29 ต.ค. 51
10867
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) โครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบ
29 ต.ค. 51
10462
  สอบราคาจ้างประเภทโครงการขยายเขตประปา อบต.หนองตางู
29 ต.ค. 51
10783
  สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด
22 ต.ค. 51
9972
  สอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ อบต.ตาคลี
22 ต.ค. 51
10382
  สอบราคาอาหารเสริม (นม) อบต.เขากะลา
22 ต.ค. 51
12883
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถข้ามได้ จำนวน 2 โครงการ
21 ต.ค. 51
10205
  สอบราจ้างโครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่
21 ต.ค. 51
10207
  สอบราคาจ้าง วางท่อ คสล. หมู่ที่ 12 ตำบลตาคลี
20 ต.ค. 51
9955
  สอบราคาจ้าง ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลตาคลี
20 ต.ค. 51
10230
  สอบราคาจ้าง ติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10,11 ตำบลตาคลี
20 ต.ค. 51
10627
  สอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3,9,14,23 ตำบลตาคลี
20 ต.ค. 51
9972
  สอบราคาจ้างซ่อมแซมลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,9,11,17 ตำบลตาคลี
20 ต.ค. 51
10208
  สอบราคาซื้อ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี.รสจืด อบต.แม่เปิน
20 ต.ค. 51
10210
  สอบราคาซื้อนม ยู เอช ที ชนิดจืด อบต.เขาชนกัน
20 ต.ค. 51
10318
  สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจึด อบต.เขาชนกัน
20 ต.ค. 51
10554
  สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด อบต.ชุมตาบง
20 ต.ค. 51
10238