Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณชุมชนบารมีพรหมริมถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
15 ต.ค. 51
10219
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ตกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลช่องแค
15 ต.ค. 51
10492
  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน
15 ต.ค. 51
10062
  สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
15 ต.ค. 51
10777
  สอบราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดจึด
15 ต.ค. 51
10176