Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นลานคอนกรีตทางเข้าออกของรถภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.9
6 ธ.ค. 59
1539
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พื้นสนามกีฬามีส่วนผสมของเม็ดยางสังเคราะห์ที่ทำมาจากยางพารา
6 ธ.ค. 59
1308
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม ประมูลจ้างโครงการประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 ธ.ค. 59
1346
  ประกาศ ทต.บางประมุง ประกวดราคาจัดซื้อบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ธ.ค. 59
1276
  ประกาศ อบต.สายลำโพง เปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.12 บ้านหนองสะเอ้ง ต.สายลำโพง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ย. 59
1256
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พื้นสนามกีฬามีส่วนผสมของเม็ดยางสังเคราะห์ที่ทำมาจากยางพารา
30 พ.ย. 59
1254
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง ยกเลิกสอบราคาจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมฐานตั้งระบบประปาและเปลี่ยนถังไฟเบอร์กลาสระบบประปาบาดาลบ้านเขาตาขวัญ ม.2
29 พ.ย. 59
1294
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
29 พ.ย. 59
1147
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.7 บ้านทุ่งสว่าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ย. 59
1140
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
29 พ.ย. 59
1085
  ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 2)
29 พ.ย. 59
1270
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.1,11 ซอยอนามัยบ้านหัวดง
25 พ.ย. 59
1580
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ม.2 บ้านดงขุย ต.หนองกระเจา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 พ.ย. 59
1504
  ประกาศ อบต.พยุหะ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2560
25 พ.ย. 59
2021
  ประกาศ อบต.เขาทอง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.เขาทอง
25 พ.ย. 59
1306
  ประกาศ อบต.หนองกรด ประมูลต้างโครงการจำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์
25 พ.ย. 59
1288
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศผลผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองคล่อ ม.3 อ.หนองบัว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 พ.ย. 59
1297
  ประกาศ อบต.พยุหะ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกสายเอเชียผ่านบึงกระดึ่งเชื่อมต่อถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2 ช่วง ม.7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 พ.ย. 59
1257
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
23 พ.ย. 59
1184
  ประกาศ อบต.หัวหวาย ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
23 พ.ย. 59
1273