Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเนินกว้าว ม.11 ถึงบ้านวังหิน ม.12
9 พ.ย. 59
1040
  ประกาศ อบต.เขากะลา ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพุวิเศษ - ห้วยบง งานซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement - Place Recycling ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 พ.ย. 59
1109
  ประกาศ ทต.บ้านแดน ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแดน - เขาหน่อ ม.1- ม.2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 พ.ย. 59
1080
  ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
9 พ.ย. 59
1085
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม. 8 บ้านทุ่งนาดี ต.ด่านช้าง
8 พ.ย. 59
1261
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง สอบราคาจัดจ้างโครงการติดตั้งถังน้ำไฟเบอร์กลาสพร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ศาลาแดง
8 พ.ย. 59
1308
  ประกาศ อำเภอตาคลี ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโคกมะรุม - บ้านห้วยคุก) ม.1 ต.หัวหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8 พ.ย. 59
1189
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมที่ทำการอบต.
8 พ.ย. 59
1211
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร จำนวน 4 คน
8 พ.ย. 59
1032
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนถูกน้ำกัดเชาะพังเสียหาย ม.15 บ้านริมบึง สายกลุ่มบ้านวังมล ด้วยวิธีตกลงราคา
8 พ.ย. 59
951
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.7 บ้านทุ่งสว่าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 พ.ย. 59
956
  ประกาศ อบต.วังมหากร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 พ.ย. 59
1216
  ประกาศ อบต.หาดสูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม. 6 บ้านเนินหญ้าคา ต.หาดสูง
7 พ.ย. 59
1249
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว ผลการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
7 พ.ย. 59
1239
  ประกาศ อบต.ทำนบ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.5 บ้านหนองกระโดน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 พ.ย. 59
1265
  ประกาศ อบต.หาดสูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.6 บ้านเนินหญ้าคา
3 พ.ย. 59
1204
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประกวดราคาซ์้อสารส้มก้อน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
2 พ.ย. 59
1215
  ประกาศ ทต.พยุหะ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 53 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
2 พ.ย. 59
1347
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว ผลการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
31 ต.ค. 59
1324
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ เลื่อนวันรับซองยื่นซองและวันเปิดซองประมูลราคาให้เช่าร้านจำหน่ายอาหารและของเบ็ดเตล็ดในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์
31 ต.ค. 59
1281