Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เขาทอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.3 บ้านทุ่งหลวง ต.เขาทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ย. 59
1413
  ประกาศ อบต.เจริญผล ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.4 บ้านมาบมะขาม ต.เจริญผล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ย. 59
1324
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ ประมูลโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ย. 59
1265
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ แก้ไขข้อความในประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีติเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเนินกว้าว ม.11 ถึงบ้านวังหิน ม.12
22 พ.ย. 59
1134
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
21 พ.ย. 59
1257
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.6 บ้านดงมหาชัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 พ.ย. 59
1209
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านหนองแขม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 พ.ย. 59
1215
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาถนนตีคลี (ถนนตีคลี - ถนนตาคลีพัฒนา) ระยะที่ 2
21 พ.ย. 59
1174
  ประกาศ อบต.ตาขีด รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการลาดผิวจราจร Para asphaltic concrete สายบ้านตาสังเหนือ - บ้านงิ้วแบ้ ม.2 บ้านตาสังเหนือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 พ.ย. 59
1174
  ประกาศ อบต.หนองเต่า ประกวดราคาจ้างโครงการอ่สร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองแพงพวย ม.1 ต.หนองเต่า ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
21 พ.ย. 59
975
  ประกาศ ทต.บางมะฝ่อ ประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดงชะพลู ม.6 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
21 พ.ย. 59
1085
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.2 บ้านบึงราษฎร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 พ.ย. 59
1048
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.2 บ้านถังตั้ง
17 พ.ย. 59
1361
  ประกาศ อบต.อ่างทอง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยลาดผิวจราจร PARA ASPHALTIC CONCRETE บ้านอ่างทอง - บ้านกระดานป้าย ม.3
17 พ.ย. 59
1197
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมทางเท้าภายในเขตเทศบาล
17 พ.ย. 59
1245
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟถนน LED ภายในอุทยานสวรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 พ.ย. 59
1268
  ประกาศ อบต.สายลำโพง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ย. 59
1315
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
16 พ.ย. 59
1183
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 8 คน
15 พ.ย. 59
1329
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองบัวงาม ม.7
14 พ.ย. 59
1278