Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ธารทหาร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 บ้านหนองปลาใหล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 พ.ย. 59
1237
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ
14 พ.ย. 59
1275
  ประกาศ อบต.มาบแก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ อบต.
9 พ.ย. 59
1154
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ม.3 ต.แควใหญ่ ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 พ.ย. 59
1209
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเนินกว้าว ม.11 ถึงบ้านวังหิน ม.12
9 พ.ย. 59
1133
  ประกาศ อบต.เขากะลา ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพุวิเศษ - ห้วยบง งานซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement - Place Recycling ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 พ.ย. 59
1187
  ประกาศ ทต.บ้านแดน ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแดน - เขาหน่อ ม.1- ม.2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 พ.ย. 59
1191
  ประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
9 พ.ย. 59
1219
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม. 8 บ้านทุ่งนาดี ต.ด่านช้าง
8 พ.ย. 59
1358
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง สอบราคาจัดจ้างโครงการติดตั้งถังน้ำไฟเบอร์กลาสพร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ศาลาแดง
8 พ.ย. 59
1428
  ประกาศ อำเภอตาคลี ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโคกมะรุม - บ้านห้วยคุก) ม.1 ต.หัวหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8 พ.ย. 59
1301
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมที่ทำการอบต.
8 พ.ย. 59
1320
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร จำนวน 4 คน
8 พ.ย. 59
1128
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนถูกน้ำกัดเชาะพังเสียหาย ม.15 บ้านริมบึง สายกลุ่มบ้านวังมล ด้วยวิธีตกลงราคา
8 พ.ย. 59
1058
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.7 บ้านทุ่งสว่าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 พ.ย. 59
1056
  ประกาศ อบต.วังมหากร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 พ.ย. 59
1327
  ประกาศ อบต.หาดสูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม. 6 บ้านเนินหญ้าคา ต.หาดสูง
7 พ.ย. 59
1348
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว ผลการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
7 พ.ย. 59
1344
  ประกาศ อบต.ทำนบ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.5 บ้านหนองกระโดน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 พ.ย. 59
1339
  ประกาศ อบต.หาดสูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.6 บ้านเนินหญ้าคา
3 พ.ย. 59
1291