Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.หนองเบน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลตำบลหนองเบน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 ต.ค. 59
1031
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ เลื่อนวันขายแบบวันยื่นซองและวัดเปิดซอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
19 ต.ค. 59
1219
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามภารกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด
19 ต.ค. 59
1233
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดูแลรักษาความสะอาด
19 ต.ค. 59
1191
  ประกาศ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.7 บ้านเขาถ้ำเพดาน
18 ต.ค. 59
1522
  ประกาศ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ม.10 บ้านเขาเด็กเลี้ยววัว
18 ต.ค. 59
1518
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว ประมูลจ้างโรงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.4 บ้านอู่เฆ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 ต.ค. 59
1457
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ราคากลางงานก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.4 บ้านลาดยาวสายทางเข้าที่ทำการ อบต.ลาดยาว
18 ต.ค. 59
1443
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปา ม.1 บ้านหัวหวาย
18 ต.ค. 59
1327
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก ม.2 และ ม.6 จำนวน 2 โครงการ
17 ต.ค. 59
1457
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลราคาให้เช่าร้านจำหน่ายอาหารและของเบ็ดเตล็ดในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์
17 ต.ค. 59
1322
  ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองคล่อ ม. 3
13 ต.ค. 59
1663
  ประกาศ อบต.น้ำทรง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.333 - บ.วัดสำโรง นว.ก 62 - 009 ม.10 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ต.ค. 59
1475
  ประกาศ อบต.สร้อยทอง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 คัน
12 ต.ค. 59
1480
  ประกาศ อบต.ไผ่สิงห์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิหส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.9 บ้านไผ่เกาะ ต.ไผ่สิงห์
11 ต.ค. 59
1358
  ประกาศ อบต.พยุหะฯ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
11 ต.ค. 59
1596
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม. 4 บ้านอู่เฆ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 ต.ค. 59
1535
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ม.3 ต.แควใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 ต.ค. 59
1568
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประมูลจ้างโครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ
10 ต.ค. 59
1473
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านรังย้อย ม.7 ต.ห้วยถั่วเหนือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ต.ค. 59
1431