Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.น้ำทรง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
10 ต.ค. 59
1461
  ประกาศ อบต.แม่เปิน ประมูลจ้างก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ต.ค. 59
1335
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง จำนวน 2 โครงการ
10 ต.ค. 59
1251
  ประกาศ อบต.บางแก้ว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม. 7 บ้านมิตรภาพ และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมิตรภาพ
10 ต.ค. 59
1071
  ประกาศ อบต.เนินขี้เหล็ก ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายบ้านกระดานป้าย - บ้านดงจังหัน ม.12 - 2 ต.เนินขี้เหล็ก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
10 ต.ค. 59
1183
  ประกาศ อบต.สระทะเล สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบแคพซิล สายบ้านธารหวาย - บ้านเนินกระสัง ม.11 บ้านธารหวาย ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี
10 ต.ค. 59
1168
  ประกาศ อบต.สระทะเล ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบแคพซิล สายบ้านธารหวาย - บ้านเนินกระสัง ม.11 บ้านธารหวาย
7 ต.ค. 59
1336
  ประกาศ อบต.สระทะเล สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบแคพซิล สายบ้านธารหวาย - บ้านเนินกระสัง ม.11 บ้านธารหวาย ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี
6 ต.ค. 59
1515
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.15 บ้านหนองกระเปียน
5 ต.ค. 59
1339
  ประกาศ อบต.หนองยาว เพิ่มเติมประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ไป ม.4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3 ต.ค. 59
1834
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3-15 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย - บ้านริมบึง ต.ลาดยาว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ย. 59
1878
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างฯ จำนวน 1 โครงการ
26 ก.ย. 59
1845
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีสอบราคา
26 ก.ย. 59
1713
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ ประกวดราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 ก.ย. 59
1660
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (โต๊ะเขียวอเนกประสงค์) จำนวน 21 ชุด โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
23 ก.ย. 59
1987
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน
20 ก.ย. 59
1569
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ยากจนไร้ที่พึ่งอาศัย จำนวน 11 หลัง
19 ก.ย. 59
1766
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
19 ก.ย. 59
1814
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์
16 ก.ย. 59
1615
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการน้ำประปาดื่มได้ บริเวณโรงผลิตประปา ทต.ตากฟ้า ชุมชนถนนโค้งพัฒนา
16 ก.ย. 59
1573