Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอย 1 - ซอย 2 ม.9 ต.ดอนคา
13 ก.ย. 59
1059
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านวางท่อเมนประปา ม.7 บ้านบ่อเพลา
13 ก.ย. 59
1124
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24,00 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
13 ก.ย. 59
1133
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 16 จัด
12 ก.ย. 59
1552
  ประกาศ อบต.บางม่วง สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบกรองน้ำผิวดิน ม.12 ต.บางม่วง
9 ก.ย. 59
1442
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟถนนรอบเกาะญวนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ก.ย. 59
1469
  ประกาศ อบต.บางม่วง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม. 10 ต.บางม่วง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ก.ย. 59
1419
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ
9 ก.ย. 59
1408
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
8 ก.ย. 59
1474
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ต-๗๕๔๓ นครสวรรค์ จำนวน 42 รายการ
7 ก.ย. 59
1220
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ม.3 ต.แควใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 ก.ย. 59
1143
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน แบบถังเหล็กทรงแชมเปญ ม.1 บ้านหินลาด ต.แม่เล่ย์
7 ก.ย. 59
1147
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
7 ก.ย. 59
1130
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน สำหรับผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน ต.ทุ่งทอง
7 ก.ย. 59
1090
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำถนนสาธารณะแยกสวรรค์วิถี ข้างร้านอาหารบ้านอีสานช่วงหน้าสำนักการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์
6 ก.ย. 59
1495
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ม.3 ต.แควใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6 ก.ย. 59
1506
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะสระนายรวมบริเวณประปาหมู่บ้าน ม.15 บ้านเกาะขาช้าง ต.สำโรงชัย
6 ก.ย. 59
1567
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงหินคลุกและวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.8 ต่อจากโครงการเดิม (ถนนสาย ก.ถึงสายวัดหาดทรายงาม)
5 ก.ย. 59
1454
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น ม. 14 หลังหมู่บ้านเอื้ออาทร 2 ถึง คลองโพธิ์
5 ก.ย. 59
1237
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 2 โครงการ
5 ก.ย. 59
1199