Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.สำโรงชัย รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีสอบราคา
26 ก.ย. 59
1758
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ ประกวดราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 ก.ย. 59
1700
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (โต๊ะเขียวอเนกประสงค์) จำนวน 21 ชุด โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
23 ก.ย. 59
2052
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน
20 ก.ย. 59
1628
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ยากจนไร้ที่พึ่งอาศัย จำนวน 11 หลัง
19 ก.ย. 59
1816
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
19 ก.ย. 59
1871
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์
16 ก.ย. 59
1652
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการน้ำประปาดื่มได้ บริเวณโรงผลิตประปา ทต.ตากฟ้า ชุมชนถนนโค้งพัฒนา
16 ก.ย. 59
1604
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
14 ก.ย. 59
1859
  ประกาศ อบต.พยุหะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6000 ซีซี แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.ย. 59
1818
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้างโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ต.อ่างทอง
14 ก.ย. 59
1694
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอย 1 - ซอย 2 ม.9 ต.ดอนคา
13 ก.ย. 59
1177
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านวางท่อเมนประปา ม.7 บ้านบ่อเพลา
13 ก.ย. 59
1246
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24,00 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
13 ก.ย. 59
1299
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 16 จัด
12 ก.ย. 59
1717
  ประกาศ อบต.บางม่วง สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบกรองน้ำผิวดิน ม.12 ต.บางม่วง
9 ก.ย. 59
1598
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟถนนรอบเกาะญวนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ก.ย. 59
1652
  ประกาศ อบต.บางม่วง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม. 10 ต.บางม่วง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ก.ย. 59
1567
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ
9 ก.ย. 59
1601
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
8 ก.ย. 59
1636