Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเพดานขนาดไม่ต่ำกว่า 45,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง
5 ก.ย. 59
1229
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อสารสัมก้อน
2 ก.ย. 59
1679
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.1 บริเวณถนนสาย รพช.
2 ก.ย. 59
1614
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชอนเดื่อ ม. 15 ต.ตาคลี
1 ก.ย. 59
1684
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บรรทุกขยะและรถกระเช้าไฟฟ้า บริเวณต่อจากอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ม.1 ชุมชนพัฒนา ต.ตากฟ้า
1 ก.ย. 59
1683
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ม.7,12 ต.สายลำโพง เชื่อมต่อ ต.ธารทหาร
1 ก.ย. 59
1562
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ม. 12 ต.ทับกฤช เชื่อมต่อ ต.ไผ่สิงห์
1 ก.ย. 59
1467
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ม.5 ต.ทับกฤชใต้
1 ก.ย. 59
1378
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ม.9 ต.ไผ่สิงห์ เชื่อมต่อ ต.พันลาน
1 ก.ย. 59
1097
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ม.2 ต.ทำนบ เชื่อมต่อ ต.ท่าตะโก
1 ก.ย. 59
1096
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ม.9,10 ต.วังมหากร เชื่อมต่อ ต.พระนอน
1 ก.ย. 59
1024
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมลงหินคลุกคันคลอง ม.12 ต.วัดไทรย์ เชื่อมต่อ ต.บ้านแก่ง
1 ก.ย. 59
1052
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ม.12 ต.สำโรงชัย เชื่อมต่อ ต.โพธิ์ประสาท
1 ก.ย. 59
964
  สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.7,12 ต.แม่เล่ย์ เชื่อมต่อ ต.เขาชนกัน
1 ก.ย. 59
1057
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น ม. 8 ต.โพธิ์ประสาท เชื่อมต่อ ต.สำโรงชัย
1 ก.ย. 59
1043
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ม.17 ต.ตาคลี เชื่อมต่อ ต.หัวหวาย
1 ก.ย. 59
1012
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ม. 13 ต.บางเคียน เชื่อมต่อ ต.บางพระหลวง
1 ก.ย. 59
1031
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น ม. 9 ต.น้ำทรง เชื่อมต่อ ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี
1 ก.ย. 59
1053
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมลงหินคลุกคันคลอง ม. 8,5 ต.น้ำทรง เชื่อมต่อ ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี
1 ก.ย. 59
1015
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 5,6,8 ต.ตากฟ้า เชื่อมต่อ ต.ห้วยหอม
1 ก.ย. 59
1053