Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงหินคลุกและวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.8 ต่อจากโครงการเดิม (ถนนสาย ก.ถึงสายวัดหาดทรายงาม)
5 ก.ย. 59
1558
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น ม. 14 หลังหมู่บ้านเอื้ออาทร 2 ถึง คลองโพธิ์
5 ก.ย. 59
1340
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 2 โครงการ
5 ก.ย. 59
1316
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเพดานขนาดไม่ต่ำกว่า 45,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง
5 ก.ย. 59
1352
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อสารสัมก้อน
2 ก.ย. 59
1783
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.1 บริเวณถนนสาย รพช.
2 ก.ย. 59
1737
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชอนเดื่อ ม. 15 ต.ตาคลี
1 ก.ย. 59
1796
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บรรทุกขยะและรถกระเช้าไฟฟ้า บริเวณต่อจากอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ม.1 ชุมชนพัฒนา ต.ตากฟ้า
1 ก.ย. 59
1801
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ม.7,12 ต.สายลำโพง เชื่อมต่อ ต.ธารทหาร
1 ก.ย. 59
1647
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ม. 12 ต.ทับกฤช เชื่อมต่อ ต.ไผ่สิงห์
1 ก.ย. 59
1571
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ม.5 ต.ทับกฤชใต้
1 ก.ย. 59
1483
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ม.9 ต.ไผ่สิงห์ เชื่อมต่อ ต.พันลาน
1 ก.ย. 59
1175
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ม.2 ต.ทำนบ เชื่อมต่อ ต.ท่าตะโก
1 ก.ย. 59
1180
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ม.9,10 ต.วังมหากร เชื่อมต่อ ต.พระนอน
1 ก.ย. 59
1118
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมลงหินคลุกคันคลอง ม.12 ต.วัดไทรย์ เชื่อมต่อ ต.บ้านแก่ง
1 ก.ย. 59
1128
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ม.12 ต.สำโรงชัย เชื่อมต่อ ต.โพธิ์ประสาท
1 ก.ย. 59
1068
  สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.7,12 ต.แม่เล่ย์ เชื่อมต่อ ต.เขาชนกัน
1 ก.ย. 59
1170
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น ม. 8 ต.โพธิ์ประสาท เชื่อมต่อ ต.สำโรงชัย
1 ก.ย. 59
1128
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ม.17 ต.ตาคลี เชื่อมต่อ ต.หัวหวาย
1 ก.ย. 59
1104
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง ม. 13 ต.บางเคียน เชื่อมต่อ ต.บางพระหลวง
1 ก.ย. 59
1114