Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น ม. 9 ต.น้ำทรง เชื่อมต่อ ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี
1 ก.ย. 59
1126
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมลงหินคลุกคันคลอง ม. 8,5 ต.น้ำทรง เชื่อมต่อ ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี
1 ก.ย. 59
1114
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 5,6,8 ต.ตากฟ้า เชื่อมต่อ ต.ห้วยหอม
1 ก.ย. 59
1140
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
31 ส.ค. 59
1469
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ม. 11 บ้านใหม่หนองหลวง
30 ส.ค. 59
1439
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื่อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง
30 ส.ค. 59
1399
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี
30 ส.ค. 59
1400
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ขอเลื่อนวันกำหนดเข้าเสนอราคาประกวดคาคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30 ส.ค. 59
1313
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
30 ส.ค. 59
1301
  ประกาศ อบต.หนองหลวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านลาด ต.หนองหลวง
26 ส.ค. 59
1959
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างขุดลอกคลอง ม. 10 ต.บ้านมะเกลือ เชื่อมต่อ ต.บางพระหลวง
26 ส.ค. 59
2002
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศประมูลจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ม. 3 ต.แควใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 ส.ค. 59
2025
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลอง
26 ส.ค. 59
1939
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 21 รายการ
25 ส.ค. 59
1823
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 ส.ค. 59
1638
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการขุดลอกคลอง ม. 8 บริเวณแยกคลองบ่อถึงบริเวณบ้านนายธนู ต.หัวดง
25 ส.ค. 59
1537
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว ผลการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างโครงการงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล หมู่บ้านหนองพรมหน่อ ม. 6 ต.เนินกว้าว
25 ส.ค. 59
1403
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
23 ส.ค. 59
1433
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 8
23 ส.ค. 59
1413
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.บรรพตฯ ขายทอดตลาดทรัพย์สินหมดสภาพจากการใช้งาน จำนวน 16 รายการ
23 ส.ค. 59
1386