Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1 ส.ค. 59
976
  ประกาศ อบต.วังมหากร สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
29 ก.ค. 59
1682
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้าง คสล. ม.3 ,ม.5 โครงการซ่อมแซมเสริมถนน คสล. ฯ ม.4 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม. 1 โครงการลงยางแอสฟัสท์บดพับแน่น จำนวน 15 จุด ม. 3 และโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถพร้อมห้องเก็บพัสดุ จำนวน 6
28 ก.ค. 59
1536
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 บ้านตลาดจันเสน
28 ก.ค. 59
1463
  ประกาศ อบต.ตากฟ้า สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
28 ก.ค. 59
1519
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองไผ่ - ท่าแค ม. 2-5
28 ก.ค. 59
1477
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ้านเขานางต่วมใต้
28 ก.ค. 59
1346
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
26 ก.ค. 59
1554
  ประกาศ ทต.ทับกฤช ประมูลจัดซื้อที่ดิน จำนวน 7 ไร่ 32 ตารางวา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 ก.ค. 59
1416
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการตั้งเสียงไร้สาย ม.5,8,13,15
26 ก.ค. 59
1435
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้าง จำนวน 11 โครงการ
25 ก.ค. 59
1433
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
22 ก.ค. 59
1835
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
21 ก.ค. 59
1578
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ เพิ่มเติมแก้ไขข้อกำหนดเงื่อนไขประกาศและเอกสารประมูลจ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ม.3 ต.แควใหญ่
21 ก.ค. 59
1656
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบพร้อมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณโรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ ม.8
21 ก.ค. 59
1516
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15 ก.ค. 59
1955
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต ม.11 ถึงเขตติดต่อ ม. 9
15 ก.ค. 59
1923
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คศล. ม.2
15 ก.ค. 59
1818
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล
14 ก.ค. 59
1440
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านหนองกระเปา (แยกสายประปา - ม.9 ทรัพย์สวรรค์)
14 ก.ค. 59
1465