Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดตีเส้นจราจร จำนวน 1 ชุด
23 ส.ค. 60
383
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ หรือการแพทย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 ส.ค. 60
439
  ประกาศ ทต.ทับกฤช ประมูลจ้างเหมาถมดินบนพื้นที่ ทต.ทับกฤช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
23 ส.ค. 60
384
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
21 ส.ค. 60
342
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
21 ส.ค. 60
328
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
16 ส.ค. 60
455
  ประกาศ อบต.พยุหะ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด 14,000 ลิตร 10 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดดับเพลิงเคมี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ส.ค. 60
454
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
15 ส.ค. 60
541
  ประกาศ อบต.สายลำโพง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 ส.ค. 60
569
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4 รายการ
15 ส.ค. 60
505
  ประกาศ อบต.สายลำโพง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ส.ค. 60
505
  ประกาศ อบต.หนองโพ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
10 ส.ค. 60
470
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนบริเวณหน้าสำนักงาน
10 ส.ค. 60
478
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 242 รายการ
8 ส.ค. 60
682
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านตลาดจันเสน จำนวน 2 โครงการ
7 ส.ค. 60
579
  ประกาศ อบต.บึงเสนาท สอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ
7 ส.ค. 60
543
  ประกาศ อบต.ไผ่สิงห์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7 ส.ค. 60
476
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยรวมใจพัฒนา 8
7 ส.ค. 60
422
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ ด้วยวิธีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 ส.ค. 60
434
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด
7 ส.ค. 60
365