Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
7 ก.ค. 59
1651
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระเก็บน้ำหนองกระเปียน ม.3
6 ก.ค. 59
1789
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกรางโพธิ์ ม.3
6 ก.ค. 59
1679
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำรางหนองขี้ทูต ม.2 บ้านท่าดินแดงถึงสำรางหนองเต่า
6 ก.ค. 59
1795
  ประกาศ อบต.บางพระหลวง โครงการขุดลอกหนองสลอด ม.1 บ้านท่าศาลา
6 ก.ค. 59
1660
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6 ก.ค. 59
1432
  ประกาศ ทต.ทับกฤช ยกเลิกการประมูลโครงการจัดซื้อที่ดิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6 ก.ค. 59
1401
  ประกาศ อบต.บางม่วง สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองลาดเคล้า - บ้านดอนดู่ ม.9 - ม.11
6 ก.ค. 59
1352
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้งคลองวังห้วยพลับ ม.3 - ม.4
5 ก.ค. 59
1799
  ประกาศ อบต.เนินขี้เหล็ก สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านหนองไร่
5 ก.ค. 59
1657
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงปัญญา ม.2
5 ก.ค. 59
1669
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2 ซอยโรงน้ำแข็ง
1 ก.ค. 59
2186
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงคลองมะตูม ม.1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 ก.ค. 59
1946
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสังข์ทอง
30 มิ.ย. 59
1845
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
30 มิ.ย. 59
1652
  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 สายหน้าคลองบ่อ
30 มิ.ย. 59
1741
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
30 มิ.ย. 59
1455
  ประกาศ อบต.เนินมะกอก สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
30 มิ.ย. 59
1413
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะประโยชน์
30 มิ.ย. 59
1255
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ
28 มิ.ย. 59
1824