Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  แจ้งประกาศราคากลาง อบต.เขาชายธง
15 มิ.ย. 59
1694
  แจ้งประกาศราคากลาง อบต.เขาชายธง
15 มิ.ย. 59
1662
  ประกาศ อบต.เขาทอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 11 โครงการ
15 มิ.ย. 59
1544
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 รายการ
14 มิ.ย. 59
1773
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มิ.ย. 59
1964
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าายที่การอบต.
14 มิ.ย. 59
1845
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลซื้อรถบดล้อยาง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 มิ.ย. 59
1723
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้างติดต้้งถังประปาทรงแชมเปญ
14 มิ.ย. 59
1556
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเหมืองระบายน้ำ
10 มิ.ย. 59
1607
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างต่อเติมสันฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
10 มิ.ย. 59
1739
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
9 มิ.ย. 59
1716
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม ยกเลิกสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
9 มิ.ย. 59
1626
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างไหล่ทาง คสล.
9 มิ.ย. 59
1554
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน
8 มิ.ย. 59
1202
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงถนนลาดยางแอสฟัสติกส์พร้อมคันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 มิ.ย. 59
1616
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.
7 มิ.ย. 59
1440
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 6 โครงการ
7 มิ.ย. 59
1379
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง
3 มิ.ย. 59
1948
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล
3 มิ.ย. 59
2033
  ประกาศ อบต.หนองกรด จำนวน 2 โครงการ
3 มิ.ย. 59
1613