Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.อ่างทอง มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
2 มิ.ย. 59
1531
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
2 มิ.ย. 59
1547
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อรถรางรับ - ส่ง นักท่องเที่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า 32 ที่นั่ง
2 มิ.ย. 59
1455
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 มิ.ย. 59
1305
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา
2 มิ.ย. 59
1335
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
1 มิ.ย. 59
1696
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
30 พ.ค. 59
1624
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 330 ชุด และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 368 ชุด
30 พ.ค. 59
1550
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ชุดสนามเด็กเล่น
30 พ.ค. 59
1588
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
27 พ.ค. 59
1700
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน
27 พ.ค. 59
1705
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
26 พ.ค. 59
1645
  ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ ประมูลซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ (ท.1-ท.8) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 317 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 พ.ค. 59
1595
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 6 โครงการ
24 พ.ค. 59
1631
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
24 พ.ค. 59
1588
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
24 พ.ค. 59
1475
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการจำนวน 3 โครงการ
23 พ.ค. 59
1430
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
19 พ.ค. 59
2278
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง
19 พ.ค. 59
2071
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง
19 พ.ค. 59
2261