Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาโครงการ จำนวน 3 โครงการ
20 มิ.ย. 59
1500
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
20 มิ.ย. 59
1479
  ประกาศ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.15 บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา
17 มิ.ย. 59
1773
  ประกาศ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.2 บ้านบ่อทอง
17 มิ.ย. 59
1802
  ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของและตู้เก็บเอกสารพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ คสล.
17 มิ.ย. 59
1634
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ
17 มิ.ย. 59
1501
  ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ จัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
17 มิ.ย. 59
1534
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
17 มิ.ย. 59
1373
  ประกาศ อบต.หนองปลิง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 มิ.ย. 59
1523
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบายน้ำ
16 มิ.ย. 59
1491
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อคลอรีนเหลว (แก๊สคลอรีน)
16 มิ.ย. 59
1501
  แจ้งประกาศราคากลาง อบต.เขาชายธง
15 มิ.ย. 59
1854
  แจ้งประกาศราคากลาง อบต.เขาชายธง
15 มิ.ย. 59
1822
  ประกาศ อบต.เขาทอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 11 โครงการ
15 มิ.ย. 59
1676
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 รายการ
14 มิ.ย. 59
1891
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 มิ.ย. 59
2100
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าายที่การอบต.
14 มิ.ย. 59
1983
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลซื้อรถบดล้อยาง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 มิ.ย. 59
1849
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้างติดต้้งถังประปาทรงแชมเปญ
14 มิ.ย. 59
1688
  ประกาศ ทต.บางประมุง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเหมืองระบายน้ำ
10 มิ.ย. 59
1740