Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างต่อเติมสันฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
10 มิ.ย. 59
1917
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
9 มิ.ย. 59
1928
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม ยกเลิกสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
9 มิ.ย. 59
1837
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างไหล่ทาง คสล.
9 มิ.ย. 59
1740
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน
8 มิ.ย. 59
1326
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงถนนลาดยางแอสฟัสติกส์พร้อมคันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 มิ.ย. 59
1763
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.
7 มิ.ย. 59
1598
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 6 โครงการ
7 มิ.ย. 59
1520
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง
3 มิ.ย. 59
2125
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล
3 มิ.ย. 59
2226
  ประกาศ อบต.หนองกรด จำนวน 2 โครงการ
3 มิ.ย. 59
1770
  ประกาศ อบต.อ่างทอง มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
2 มิ.ย. 59
1717
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
2 มิ.ย. 59
1721
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อรถรางรับ - ส่ง นักท่องเที่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า 32 ที่นั่ง
2 มิ.ย. 59
1634
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 มิ.ย. 59
1449
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา
2 มิ.ย. 59
1465
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ
1 มิ.ย. 59
1842
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
30 พ.ค. 59
1743
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 330 ชุด และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 368 ชุด
30 พ.ค. 59
1643
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ชุดสนามเด็กเล่น
30 พ.ค. 59
1751