Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
19 พ.ค. 59
2161
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
19 พ.ค. 59
1899
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก
19 พ.ค. 59
1258
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
19 พ.ค. 59
1222
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลงานจัดซื้อรถดูดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 พ.ค. 59
1273
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 พ.ค. 59
1253
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
18 พ.ค. 59
1620
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
18 พ.ค. 59
1591
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
18 พ.ค. 59
1551
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ
18 พ.ค. 59
1396
  ประกาศ อบต.วังม้า ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด
18 พ.ค. 59
1324
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
18 พ.ค. 59
1161
  ประกาศ อบต.หนองปลิง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง และโครงการจัดซื้อรถบรรทุก
17 พ.ค. 59
1647
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
16 พ.ค. 59
2104
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
16 พ.ค. 59
2002
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อการป้องกัน และบรรเทาปัญหาอุทกภัยและขยายร่องน้ำ
16 พ.ค. 59
2077
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
16 พ.ค. 59
1931
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
13 พ.ค. 59
2371
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารส่งเสริมสุขภาพ
10 พ.ค. 59
1886
  ประกาศ อบต.ท่างิ้ว สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
4 พ.ค. 59
4629