Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
19 พ.ค. 59
2407
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง
19 พ.ค. 59
2189
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง
19 พ.ค. 59
2399
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
19 พ.ค. 59
2328
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
19 พ.ค. 59
2028
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก
19 พ.ค. 59
1363
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
19 พ.ค. 59
1307
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลงานจัดซื้อรถดูดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 พ.ค. 59
1347
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 พ.ค. 59
1337
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
18 พ.ค. 59
1709
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
18 พ.ค. 59
1678
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
18 พ.ค. 59
1641
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ
18 พ.ค. 59
1472
  ประกาศ อบต.วังม้า ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด
18 พ.ค. 59
1424
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
18 พ.ค. 59
1227
  ประกาศ อบต.หนองปลิง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง และโครงการจัดซื้อรถบรรทุก
17 พ.ค. 59
1775
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
16 พ.ค. 59
2229
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
16 พ.ค. 59
2103
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อการป้องกัน และบรรเทาปัญหาอุทกภัยและขยายร่องน้ำ
16 พ.ค. 59
2199
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
16 พ.ค. 59
2050