Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการทิ้งหินใหญ่ป้องกันตลิ่งพัง ม.1 บริเวณโรงสูบน้ำดิบริมแม่น้ำปิง
20 เม.ย. 59
1769
  ประกาศ อบต.หูกวาง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
20 เม.ย. 59
1814
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
19 เม.ย. 59
1925
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ
18 เม.ย. 59
1730
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน
12 เม.ย. 59
2032
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
12 เม.ย. 59
2081
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
12 เม.ย. 59
2129
  ประกาศ ทต.หนองเบน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
11 เม.ย. 59
1831
  ประกาศ อบต.ตาคลี มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
11 เม.ย. 59
1876
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
8 เม.ย. 59
2153
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก จำนวน 1 คัน
8 เม.ย. 59
2112
  ประกาศ ทต.ทับกฤช ประสงค์จะจัดซื้อที่ดินจำนวน 7 ไร่ 32 ตารางวา ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 เม.ย. 59
2139
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
8 เม.ย. 59
2091
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 เม.ย. 59
1983
  ประกาศ อบต.หนองนมวัว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 6 โครงการ
8 เม.ย. 59
1567
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
8 เม.ย. 59
1403
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ
8 เม.ย. 59
1520
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
8 เม.ย. 59
1548
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมผิวจราจร
8 เม.ย. 59
1442
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลด์คอนกรีต
8 เม.ย. 59
1389