Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.ทับกฤช ยกเลิกประมูลจ้างเหมาถมดินบนพื้นที่ดินเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 ส.ค. 60
505
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ ขายทอดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 183 รายการ
23 ส.ค. 60
474
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
23 ส.ค. 60
16609
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อฉากกั้นห้องพร้อมติดตั้ง (Patition) สำนักงานอบจ.นครสวรรค์
23 ส.ค. 60
512
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดตีเส้นจราจร จำนวน 1 ชุด
23 ส.ค. 60
488
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ หรือการแพทย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 ส.ค. 60
565
  ประกาศ ทต.ทับกฤช ประมูลจ้างเหมาถมดินบนพื้นที่ ทต.ทับกฤช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
23 ส.ค. 60
515
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
21 ส.ค. 60
429
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
21 ส.ค. 60
408
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
16 ส.ค. 60
547
  ประกาศ อบต.พยุหะ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด 14,000 ลิตร 10 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดดับเพลิงเคมี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ส.ค. 60
546
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
15 ส.ค. 60
630
  ประกาศ อบต.สายลำโพง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 ส.ค. 60
698
  ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4 รายการ
15 ส.ค. 60
620
  ประกาศ อบต.สายลำโพง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ส.ค. 60
601
  ประกาศ อบต.หนองโพ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
10 ส.ค. 60
588
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนบริเวณหน้าสำนักงาน
10 ส.ค. 60
612
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 242 รายการ
8 ส.ค. 60
790
  ประกาศ อบต.จันเสน สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านตลาดจันเสน จำนวน 2 โครงการ
7 ส.ค. 60
728
  ประกาศ อบต.บึงเสนาท สอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ
7 ส.ค. 60
642