Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว เชื่อมต่อ ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี
16 มี.ค. 59
1605
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ 6 ต.วังซ่าน เชื่อมต่อ ต.แม่วงก์
16 มี.ค. 59
1678
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน จำนวน 7 เส้นทาง
15 มี.ค. 59
1915
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
15 มี.ค. 59
1867
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยก่อสร้างลานกีฬา
15 มี.ค. 59
1999
  ประกาศ อบต.โพธิประสาท ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 มี.ค. 59
1767
  ประชาสัมพันธ์การให้บริการสนามฟุตบอล และสนามฟุตซอล ภายในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด
14 มี.ค. 59
1994
  ประกาศ ทม.ชุมแสง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (งบเงินอุดหนุน)
11 มี.ค. 59
1971
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบเอนกประสงค์ ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์
11 มี.ค. 59
1969
  ประกาศ ทม.ชุมแสง ขอยกเลิกประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (งบเงินอุดหนุน)
8 มี.ค. 59
2084
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประดวราคาจ้างโครงการลาดยางถนนผิวทางจราจรชนิดเคพซิล จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
8 มี.ค. 59
2112
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝั่งสำนักการประปา จำนวน 2 หลัง
8 มี.ค. 59
2014
  ประกาศ อบต.ไผ่สิงห์ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางพร้อมป้องกันการกัดเซาะคันทางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้นหินทางหินคลุก) พร้อมกำแพงกันดินแบบเสาเข็มปลายยื่น (CANTLEVER) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 มี.ค. 59
1983
  ประกาศ ทต.โกรกพระ ผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
8 มี.ค. 59
2001
  ประกาศ ที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย สอบราคาโครงการขุดลอกคลองวังชะค้า
8 มี.ค. 59
1794
  ประกาศ อบต.เขาชายธง มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
8 มี.ค. 59
1689
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
8 มี.ค. 59
1725
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ
4 มี.ค. 59
2207
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
3 มี.ค. 59
2137
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว จ้างเหมาโครงการงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน
3 มี.ค. 59
2141