Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
8 มี.ค. 59
1828
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ
4 มี.ค. 59
2315
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
3 มี.ค. 59
2236
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว จ้างเหมาโครงการงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน
3 มี.ค. 59
2229
  ประกาศ อบต.หนองยาว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ
1 มี.ค. 59
2522
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวริ์ส
1 มี.ค. 59
2583
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
1 มี.ค. 59
2287
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
29 ก.พ. 59
2117
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 โครงการ
29 ก.พ. 59
2211
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมพัก
29 ก.พ. 59
2154
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 โครงการ
25 ก.พ. 59
2440
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 ก.พ. 59
2356
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
25 ก.พ. 59
2290
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
25 ก.พ. 59
2078
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
25 ก.พ. 59
2047
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
25 ก.พ. 59
1792
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น
25 ก.พ. 59
1911
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
25 ก.พ. 59
1718
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ค.ส.ล.
25 ก.พ. 59
1693
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
25 ก.พ. 59
1767