Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25 ก.พ. 59
1630
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อหัวเจาะบ่อน้ำบาดาลและขุดเจาะลมสำหรับเจาะชั้นหินแข็ง
25 ก.พ. 59
1753
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ
25 ก.พ. 59
1627
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 ก.พ. 59
1635
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ แจ้งยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
25 ก.พ. 59
1519
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.พ. 59
1833
  ประกาศ อบต.ยางบาว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
24 ก.พ. 59
1735
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
19 ก.พ. 59
2152
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 โครงการ
19 ก.พ. 59
2150
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนพูนดินพร้อมลงหินคลุก
19 ก.พ. 59
2137
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
19 ก.พ. 59
2066
  ประกาศ ทต.หนองบัว ผลการเปิดสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
18 ก.พ. 59
2112
  ประกาศ ทต.หนองบัว รายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 ก.พ. 59
1990
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ศาลเจ้าแม่ลาดยาว (ครั้งที่4)
18 ก.พ. 59
1924
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.พ. 59
2198
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
15 ก.พ. 59
2013
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก กลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง
15 ก.พ. 59
1854
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการลาดยางถนนผิวทางจราจรชนิดเคพซิล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.พ. 59
2307
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองคลัง
12 ก.พ. 59
2216
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
11 ก.พ. 59
2206