Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
11 ก.พ. 59
2206
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างโครงการงานลงหินคลุกพร้อมทำการปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย
11 ก.พ. 59
2053
  ประกาศ อบต.บึงเสนาท ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตั้น แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 ก.พ. 59
2190
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) แบบ IP/Network Camera
10 ก.พ. 59
2098
  ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
10 ก.พ. 59
2071
  ประกาศ ทม.ตาคลี การจ้างออกแบบตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาลฯ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
9 ก.พ. 59
2356
  ประกาศ อำเภอไพศาลี ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตร/กลุ่มสหกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 ก.พ. 59
2168
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
9 ก.พ. 59
2018
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนน
8 ก.พ. 59
1910
  ประกาศ ทต.โกรกพระ ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv พร้อมติดตั้ง
8 ก.พ. 59
1939
  ประกาศ อบต.ฆะมัง ตกลงราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
5 ก.พ. 59
2728
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน
5 ก.พ. 59
2585
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ
3 ก.พ. 59
1942
  ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อทางดูดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ เครื่องที่ 4
3 ก.พ. 59
1859
  ประกาศ อบต.หนองกลับ สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
3 ก.พ. 59
1851
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1 ก.พ. 59
1965
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 ก.พ. 59
2019
  ประกาศ ทต.หนองบัว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 ก.พ. 59
1918
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ
1 ก.พ. 59
1894
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1 ก.พ. 59
1869