Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
25 ก.พ. 59
1775
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
25 ก.พ. 59
1763
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
25 ก.พ. 59
1594
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
25 ก.พ. 59
1763
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25 ก.พ. 59
1704
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อหัวเจาะบ่อน้ำบาดาลและขุดเจาะลมสำหรับเจาะชั้นหินแข็ง
25 ก.พ. 59
1872
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ
25 ก.พ. 59
1720
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 ก.พ. 59
1745
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ แจ้งยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
25 ก.พ. 59
1627
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.พ. 59
1937
  ประกาศ อบต.ยางบาว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
24 ก.พ. 59
1874
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
19 ก.พ. 59
2248
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 โครงการ
19 ก.พ. 59
2244
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนพูนดินพร้อมลงหินคลุก
19 ก.พ. 59
2235
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
19 ก.พ. 59
2165
  ประกาศ ทต.หนองบัว ผลการเปิดสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
18 ก.พ. 59
2197
  ประกาศ ทต.หนองบัว รายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 ก.พ. 59
2124
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ศาลเจ้าแม่ลาดยาว (ครั้งที่4)
18 ก.พ. 59
2028
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.พ. 59
2317
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
15 ก.พ. 59
2118