Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 โครงการ
19 ก.พ. 59
2306
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมยกระดับถนนพูนดินพร้อมลงหินคลุก
19 ก.พ. 59
2283
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
19 ก.พ. 59
2207
  ประกาศ ทต.หนองบัว ผลการเปิดสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
18 ก.พ. 59
2249
  ประกาศ ทต.หนองบัว รายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 ก.พ. 59
2202
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ศาลเจ้าแม่ลาดยาว (ครั้งที่4)
18 ก.พ. 59
2096
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.พ. 59
2378
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
15 ก.พ. 59
2176
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก กลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง
15 ก.พ. 59
1998
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการลาดยางถนนผิวทางจราจรชนิดเคพซิล จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.พ. 59
2445
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องกองคลัง
12 ก.พ. 59
2393
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
11 ก.พ. 59
2412
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างโครงการงานลงหินคลุกพร้อมทำการปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย
11 ก.พ. 59
2185
  ประกาศ อบต.บึงเสนาท ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตั้น แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 ก.พ. 59
2355
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) แบบ IP/Network Camera
10 ก.พ. 59
2333
  ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
10 ก.พ. 59
2210
  ประกาศ ทม.ตาคลี การจ้างออกแบบตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาลฯ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
9 ก.พ. 59
2533
  ประกาศ อำเภอไพศาลี ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตร/กลุ่มสหกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9 ก.พ. 59
2344
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
9 ก.พ. 59
2174
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนน
8 ก.พ. 59
2043