Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.หนองบัว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 ก.พ. 59
2002
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ
1 ก.พ. 59
2025
  ประกาศ อบต.ลาดยาว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1 ก.พ. 59
1952
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต
28 ม.ค. 59
2142
  ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ สอบราคาจัดซ์้อวัสดุก่อสร้าง
27 ม.ค. 59
2313
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
27 ม.ค. 59
2160
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
27 ม.ค. 59
2297
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
27 ม.ค. 59
2145
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ม.ค. 59
1913
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างขุดลอกคลอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ม.ค. 59
1591
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
27 ม.ค. 59
1597
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาดยางผิวจราจรเคพซีล
27 ม.ค. 59
1583
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
27 ม.ค. 59
1581
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ค.ส.ล.
27 ม.ค. 59
1616
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
27 ม.ค. 59
1654
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
27 ม.ค. 59
1575
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
27 ม.ค. 59
1586
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
27 ม.ค. 59
1656
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ม.ค. 59
1646
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประมูลราคาให้เข่าบริการจำหน่ายสินค้าในสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองตาคลี
26 ม.ค. 59
2173