Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล.พร้อมบันได ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 ม.ค. 59
1992
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคาจ้างโครงการแก้ไขฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานแห่งอุทกภัย
19 ม.ค. 59
1903
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv พร้อมติดตั้ง
18 ม.ค. 59
3855
  ประกาศ อบต.แม่เปิน ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 ม.ค. 59
3814
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
18 ม.ค. 59
3698
  ประกาศ ทต.โกรกพระ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาล
15 ม.ค. 59
3623
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลซื้อสารส้มก้อน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ม.ค. 59
3713
  ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ม.ค. 59
2036
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ
14 ม.ค. 59
2000
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
14 ม.ค. 59
1837
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
13 ม.ค. 59
1860
  ประกาศ อบต.หาดสูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดกลาง
13 ม.ค. 59
1785
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม ประสงค์จะตกลงราคาจ้างโครงการ (คสล.)
12 ม.ค. 59
2839
  ประกาศ อบต.แม่เปิน ประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 ม.ค. 59
3193
  ประกาศ ทต.หนองบัว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 ม.ค. 59
2542
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
6 ม.ค. 59
1867
  ประกาศ ทต.หนองบัว ยกเลิกประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6 ม.ค. 59
1919
  ประกาศ อบต.เขาชายธง มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
5 ม.ค. 59
1889
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
5 ม.ค. 59
1852
  ประกาศ อบต.หนองกลับ สอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ
5 ม.ค. 59
1785