Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บึงเสนาท ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 ธ.ค. 58
1817
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
8 ธ.ค. 58
1729
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
8 ธ.ค. 58
1816
  ประกาศ อบต.เกยไชย สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
8 ธ.ค. 58
1899
  ประกาศ อบต.เกยไชย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
8 ธ.ค. 58
1538
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
8 ธ.ค. 58
1483
  ประกาศ อบต.ทับกฤช ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 ธ.ค. 58
1566
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา
3 ธ.ค. 58
2002
  ประกาศ อบต.แม่เปิน ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3 ธ.ค. 58
1907
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
2 ธ.ค. 58
1864
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.
2 ธ.ค. 58
1843
  ประกาศ อบต.แม่เปิน ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 ธ.ค. 58
1791
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนรู้เสริมทักษะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 ธ.ค. 58
1725
  ประกาศ อบต.แม่เปิน ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 ธ.ค. 58
1702
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ
2 ธ.ค. 58
1527
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจัดซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด
2 ธ.ค. 58
1423
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้ออ่างลวกสุกรแบบแยกส่วน
1 ธ.ค. 58
1611
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก ขอแก้ไขประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
1 ธ.ค. 58
1726
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร
1 ธ.ค. 58
1733
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณที่การ อบต.ห้วยร่วม
1 ธ.ค. 58
1758