Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
11 พ.ย. 58
1824
  ประกาศ อบต.โกรกพระ สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
11 พ.ย. 58
1861
  ประกาศ ทต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 58
1907
  ประกาศ อบต.หนองเต่าประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
11 พ.ย. 58
1726
  ประกาศ อบต.ยางขาว ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
11 พ.ย. 58
1602
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอถังสูง
11 พ.ย. 58
1492
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
11 พ.ย. 58
1403
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 58
1418
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาและโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 58
1445
  ประกาศ อบต.เขาทอง ประมูลจ้างโครงการ่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 58
1427
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
11 พ.ย. 58
1382
  ประกาศ อบต.เกยไชย สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
11 พ.ย. 58
1462
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 58
1374
  ประกาศ อบต.พิกุล ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 58
1330
  ประกาศ อบต.พิกุล ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 58
1379
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
11 พ.ย. 58
1411
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์เพื่อปัองกันปัญหายาเสพติด
10 พ.ย. 58
1795
  ประกาศ อบต.ตะคร้อ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้งก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 พ.ย. 58
1755
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
10 พ.ย. 58
1635
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
10 พ.ย. 58
1635