Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
17 พ.ย. 58
1436
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
17 พ.ย. 58
1499
  ประกาศ อบต.เนินศาลา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหม่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
17 พ.ย. 58
1462
  ประกาศ อบต.ตาสัง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
17 พ.ย. 58
1419
  ประกาศ อบต.แควใหญ่ ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 พ.ย. 58
1432
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
17 พ.ย. 58
1364
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
17 พ.ย. 58
1423
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินใหญ่ ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 พ.ย. 58
2046
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดูแลรักษาความสะอาดตามภารกิจ
13 พ.ย. 58
2041
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
13 พ.ย. 58
2067
  ่ประกาศ อบต.บ้านไร่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
13 พ.ย. 58
1912
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
13 พ.ย. 58
1844
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก
12 พ.ย. 58
1592
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
12 พ.ย. 58
1535
  ประกาศ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 พ.ย. 58
1619
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
12 พ.ย. 58
1516
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มขายอาหารลิง
12 พ.ย. 58
1629
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
12 พ.ย. 58
1401
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 พ.ย. 58
1509
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12 พ.ย. 58
1475