Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก
12 พ.ย. 58
1631
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
12 พ.ย. 58
1576
  ประกาศ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 พ.ย. 58
1649
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
12 พ.ย. 58
1563
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มขายอาหารลิง
12 พ.ย. 58
1698
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
12 พ.ย. 58
1440
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 พ.ย. 58
1555
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12 พ.ย. 58
1519
  ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
12 พ.ย. 58
1501
  ประกาศ อบต.ทับกฤช สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
12 พ.ย. 58
1459
  ประกาศ อบต.เขาบ่อแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
12 พ.ย. 58
1440
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
11 พ.ย. 58
1930
  ประกาศ อบต.โกรกพระ สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
11 พ.ย. 58
2008
  ประกาศ ทต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 58
2014
  ประกาศ อบต.หนองเต่าประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
11 พ.ย. 58
1864
  ประกาศ อบต.ยางขาว ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
11 พ.ย. 58
1758
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอถังสูง
11 พ.ย. 58
1621
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
11 พ.ย. 58
1520
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 58
1534
  ประกาศ อบต.ตะเคียนเลื่อน ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาและโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 58
1573