Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บึงเสนาท ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
5 พ.ย. 58
1355
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
5 พ.ย. 58
1379
  ประกาศ อบต.ธารทหาร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
5 พ.ย. 58
1403
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองกะทอง
5 พ.ย. 58
1384
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 พ.ย. 58
1417
  ประกาศ อบต.สระแก้ว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 พ.ย. 58
1370
  ประกาศ อบต.หัวหวาย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
5 พ.ย. 58
1395
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 พ.ย. 58
1343
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
5 พ.ย. 58
1412
  ประกาศ อบต.ทับกฤช ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
5 พ.ย. 58
1362
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พ.ย. 58
1688
  ประกาศ อบต.สร้อยละคร ประมุลราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พ.ย. 58
1671
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาซื้อกล้อง CCTV จำนวน 1 โครงการ
4 พ.ย. 58
1658
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองกะทอง
4 พ.ย. 58
1498
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พ.ย. 58
1469
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 พ.ย. 58
1351
  ประกาศ อบต.น้ำทรง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
4 พ.ย. 58
1336
  ประกาศ อบต.ดอนคาร สอบราคาจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 พ.ย. 58
1246
  ประกาศ อบต.เขากะลา ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 พ.ย. 58
1385
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
4 พ.ย. 58
1325