Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เขากะลา ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 พ.ย. 58
1467
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
4 พ.ย. 58
1404
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
4 พ.ย. 58
1418
  ประกาศ อบต.แม่เปิน ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 พ.ย. 58
1430
  อบต.มหาโพธิ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 พ.ย. 58
1431
  ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
4 พ.ย. 58
1479
  อบต.หาดสูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดกลาง
4 พ.ย. 58
1394
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบ e-Auction จำนวน 8 โครงการ
4 พ.ย. 58
1456
  ประกาศ อบต.พนมรอก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
3 พ.ย. 58
1910
  ประกาศ อบต.หาดสูง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดกลาง
3 พ.ย. 58
1855
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
3 พ.ย. 58
1807
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
3 พ.ย. 58
1815
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
3 พ.ย. 58
1569
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก
3 พ.ย. 58
1464
  ประกาศ อบต.สายลำโพง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
3 พ.ย. 58
1456
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบ e-Auction จำนวน 8 โครงการ
3 พ.ย. 58
1370
  ประกาศ อบต.หัวถนน ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางCape Seal
3 พ.ย. 58
1434
  ประกาศ อบต.สายลำโพง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ
30 ต.ค. 58
2134
  ประกาศ อบต.ห้วยถ้วยใต้ สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมี
29 ต.ค. 58
1868
  ประกาศ อบต.หนองตางู ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
29 ต.ค. 58
1834