Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บางตาหงาย สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า
27 ต.ค. 58
1308
  ประกาศ อบต.เขาบ่อแก้ว ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
27 ต.ค. 58
1413
  ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
27 ต.ค. 58
1287
  ประกาศ อบต.เนินศาลา ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง
27 ต.ค. 58
1443
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
27 ต.ค. 58
1353
  ประกาศ อบต.หนองบัว ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
27 ต.ค. 58
1411
  ประกาศ อบต.ท่าตะโก ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
27 ต.ค. 58
1409
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ
27 ต.ค. 58
1412
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
22 ต.ค. 58
1997
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
22 ต.ค. 58
1915
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน จำนวน 4 คน
22 ต.ค. 58
1866
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ
22 ต.ค. 58
1918
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ ประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
22 ต.ค. 58
1634
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
22 ต.ค. 58
1485
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
22 ต.ค. 58
1454
  ประกาศ อบต.มาบแก สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ต.ค. 58
1491
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
22 ต.ค. 58
1470
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
22 ต.ค. 58
1414
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
22 ต.ค. 58
1451
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการ
22 ต.ค. 58
1403