Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี แจ้งยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
14 ต.ค. 58
10951
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
14 ต.ค. 58
10826
  ประกาศ อบต.หนองกรด เมืองฯ สอบราคาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 5 โครงการ
14 ต.ค. 58
10435
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน
14 ต.ค. 58
8200
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
14 ต.ค. 58
2564
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
14 ต.ค. 58
1455
  ประกาศ อบต.พยุหะ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่สอร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
14 ต.ค. 58
1407
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคาโครงการจ้างเหมาสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
14 ต.ค. 58
1545
  ประกาศ อบต.วังข่อย ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
14 ต.ค. 58
1480
  อบต.วังมหากร สอบราคาจัดซื้อจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย
14 ต.ค. 58
1350
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน
14 ต.ค. 58
1479
  ประกาศ อบต.บึงปลาทู สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก
14 ต.ค. 58
1432
  ประกาศ อบต.ด่านช้าง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
12 ต.ค. 58
1966
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
12 ต.ค. 58
1910
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12 ต.ค. 58
1995
  ประกาศ อบต.วังข่อย ประกวดราคาด้วยระบบ E- Action จำนวน 1 โครงการ
12 ต.ค. 58
1627
  ประกาศ อบต.ยางตาล สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้งผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
12 ต.ค. 58
1586
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
12 ต.ค. 58
1420
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 4 โครงการ
12 ต.ค. 58
1392
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
9 ต.ค. 58
1892