Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.โคกหม้อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
22 ต.ค. 58
1521
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการ
22 ต.ค. 58
1480
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ ประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ
22 ต.ค. 58
1473
  ประกาศ อบต.โพธิประสาท สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
22 ต.ค. 58
1496
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ
19 ต.ค. 58
2355
  ประกาศ อบต.พันลาน ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ต.ค. 58
2411
  ประกาศ อบต.โพธิประสาท สอบราคาซื้อรายติดตั้งกล้องวงจรปิด
19 ต.ค. 58
2224
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
19 ต.ค. 58
2145
  ประกาศ อบต.ห้วยน้ำหอม สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
19 ต.ค. 58
1605
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาโครงการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชุมแสง
19 ต.ค. 58
1503
  ประกาศ อบต.พระนอน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ต.ค. 58
1485
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
19 ต.ค. 58
1531
  ประกาศ อบต.หัวหวาย ประมูลจ้างโครงการการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
19 ต.ค. 58
1564
  ประกาศ อบต.นาขอม ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง
19 ต.ค. 58
1425
  ประกาศ อบต.ดอนคา ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
19 ต.ค. 58
1460
  ประกาศ อบต.หนองกระโดน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
19 ต.ค. 58
1474
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง ประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ
19 ต.ค. 58
1481
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2 โครงการ
19 ต.ค. 58
1510
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล
19 ต.ค. 58
1420
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย ประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ
19 ต.ค. 58
1476