Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.บางเคียน สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
22 ก.ย. 58
1722
  ประกาศ อบต.หัวดงสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)
22 ก.ย. 58
1713
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง/ปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ยากจนำไร้ทีอยู่อาศัย
22 ก.ย. 58
1672
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด
22 ก.ย. 58
1397
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน
22 ก.ย. 58
1436
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างโครงการจัดหาถังน้ำพลาสติก
16 ก.ย. 58
2696
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุก
16 ก.ย. 58
2366
  ประกาศ อบต.บางเคียน สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
16 ก.ย. 58
2106
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
16 ก.ย. 58
1912
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16 ก.ย. 58
1777
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส
16 ก.ย. 58
1523
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อพร้อมปลูกต้นไม้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด
16 ก.ย. 58
1427
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์งาน
16 ก.ย. 58
1362
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
16 ก.ย. 58
1446
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
16 ก.ย. 58
1470
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลราคาให้เช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในเขตเทศบาล
16 ก.ย. 58
1457
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม
16 ก.ย. 58
1479
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาโครงการจำนวน 4 โครงการ
15 ก.ย. 58
2096
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำเสมอภาค
15 ก.ย. 58
1902
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ
15 ก.ย. 58
1945