Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 8 โครงการ
15 ก.ย. 58
1791
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำเพลสแปรอักษรพร้อมอุปกรณ์
15 ก.ย. 58
1815
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
15 ก.ย. 58
1500
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ
15 ก.ย. 58
1412
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างดครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม
15 ก.ย. 58
1515
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.
15 ก.ย. 58
1447
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า
15 ก.ย. 58
1426
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
15 ก.ย. 58
1360
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
15 ก.ย. 58
1453
  ประกาศ อบต.ชมตาบง สอบราคาจ้าง
14 ก.ย. 58
1804
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างฝารางสแตนเลสปิดรางระบายน้ำภายในตลาดสด
14 ก.ย. 58
1967
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
14 ก.ย. 58
1701
  ประกาศ อบต.สร้อยละคร สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ
14 ก.ย. 58
1733
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.บรรพตฯ สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
14 ก.ย. 58
1639
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
14 ก.ย. 58
1552
  ประกาศ ทต.คลองขลุง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
10 ก.ย. 58
1749
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ถนน
10 ก.ย. 58
1728
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
10 ก.ย. 58
1560
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ก.ย. 58
1700
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกแม่น้ำปิง
10 ก.ย. 58
1595