Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16 ก.ย. 58
1876
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส
16 ก.ย. 58
1645
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อพร้อมปลูกต้นไม้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด
16 ก.ย. 58
1589
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์งาน
16 ก.ย. 58
1471
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
16 ก.ย. 58
1560
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
16 ก.ย. 58
1640
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลราคาให้เช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในเขตเทศบาล
16 ก.ย. 58
1577
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม
16 ก.ย. 58
1655
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาโครงการจำนวน 4 โครงการ
15 ก.ย. 58
2237
  ประกาศ ทต.บรรพตพิสัย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำเสมอภาค
15 ก.ย. 58
2030
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ
15 ก.ย. 58
2097
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 8 โครงการ
15 ก.ย. 58
1906
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำเพลสแปรอักษรพร้อมอุปกรณ์
15 ก.ย. 58
1967
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
15 ก.ย. 58
1670
  ประกาศ อบต.ท่าไม้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ
15 ก.ย. 58
1531
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างดครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม
15 ก.ย. 58
1704
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.
15 ก.ย. 58
1581
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า
15 ก.ย. 58
1553
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
15 ก.ย. 58
1475
  ประกาศ อบต.โพธิ์ประสาท สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
15 ก.ย. 58
1606