Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.ชมตาบง สอบราคาจ้าง
14 ก.ย. 58
1938
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างฝารางสแตนเลสปิดรางระบายน้ำภายในตลาดสด
14 ก.ย. 58
2137
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
14 ก.ย. 58
1823
  ประกาศ อบต.สร้อยละคร สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ
14 ก.ย. 58
1856
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.บรรพตฯ สอบราคาจำนวน 2 โครงการ
14 ก.ย. 58
1772
  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
14 ก.ย. 58
1676
  ประกาศ ทต.คลองขลุง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
10 ก.ย. 58
1888
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ถนน
10 ก.ย. 58
1812
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
10 ก.ย. 58
1658
  ประกาศ อบต.เกรียงไกร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ก.ย. 58
1816
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกแม่น้ำปิง
10 ก.ย. 58
1754
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
10 ก.ย. 58
1736
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการร่วมมือหนึ่งตำบลหนึ่งสวนสาธารณะ
10 ก.ย. 58
1589
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.
10 ก.ย. 58
1580
  ประกาศ อบต.หนองยาว สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
10 ก.ย. 58
1447
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
10 ก.ย. 58
1667
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก
10 ก.ย. 58
1584
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ สอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.
8 ก.ย. 58
1873
  ประกาศ อบต.หนองโพ แจ้งยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.
8 ก.ย. 58
2077
  ประกาศ ทต.ช่องแค สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
8 ก.ย. 58
2061