Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พยุหะ ประมูบจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
31 ส.ค. 58
1524
  ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
31 ส.ค. 58
1618
  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31 ส.ค. 58
1647
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องนับเวลาถอนหลังสัญญาญไฟจราจร
28 ส.ค. 58
1893
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
28 ส.ค. 58
1845
  ประกาศ อบต.ธารทหาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถดับเพลิง
28 ส.ค. 58
1789
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ปรับเปลี่ยนราคากลางเพิ่มเติมในประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นสนามโรงยิมแบตมินตัน
28 ส.ค. 58
1764
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.
28 ส.ค. 58
1751
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา
28 ส.ค. 58
1583
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 9 โครงการ
28 ส.ค. 58
1553
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
28 ส.ค. 58
1640
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
28 ส.ค. 58
1496
  ประกาศ อบต.สร้อยละคร สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่สอร้างอาคาร
28 ส.ค. 58
1632
  ประกาศ อบต.สุขสำราญ สอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน
28 ส.ค. 58
1588
  ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
27 ส.ค. 58
2153
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
27 ส.ค. 58
1833
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
27 ส.ค. 58
2027
  ประกาศ อบต.มาบแก สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
27 ส.ค. 58
1948
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกแม่น้ำปิง
27 ส.ค. 58
1893
  ประกาศ ทต.ช่องแค ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
27 ส.ค. 58
1545