Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ
27 ส.ค. 58
1500
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ
25 ส.ค. 58
1858
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลงานจัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย
25 ส.ค. 58
1766
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์
25 ส.ค. 58
2109
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ
25 ส.ค. 58
1745
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อเครื่องขายเสียงพร้อมอุปกรณ์
25 ส.ค. 58
1630
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 โครงการ
25 ส.ค. 58
1443
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
25 ส.ค. 58
1412
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
25 ส.ค. 58
1394
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการลาดยางผิวทางจราจร จำนวน 2 โครงการ
25 ส.ค. 58
1446
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาซื้อรถบรรทุก
25 ส.ค. 58
1464
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาซื้อรถโดยสาร
24 ส.ค. 58
1628
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
24 ส.ค. 58
1574
  ประกาศ ทต.หนองบัว ผลการเปิดซองราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย
24 ส.ค. 58
1573
  ประกาศ ทต.หนองบัว ผลการเปิดซองราคา สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุง หลังคา ทาสีนอกอาคาร เดินสายไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
24 ส.ค. 58
1650
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลราคาให้เช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในเขตเทศบาล
24 ส.ค. 58
1499
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
24 ส.ค. 58
1461
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
24 ส.ค. 58
1430
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัสท์
24 ส.ค. 58
1376
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า
24 ส.ค. 58
1368