Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
24 ส.ค. 58
1386
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ
24 ส.ค. 58
1492
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
20 ส.ค. 58
1728
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมกีฬา
20 ส.ค. 58
1774
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
20 ส.ค. 58
1700
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ส.ค. 58
1636
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคา จำนวน 6 โครงการ
20 ส.ค. 58
1714
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
20 ส.ค. 58
1462
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อหัวจ่ายแก๊สคลอรีน
20 ส.ค. 58
1473
  ประกาศ อบต.บึงเสนาท ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 ส.ค. 58
1502
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
20 ส.ค. 58
1436
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถเทลเลอร์
20 ส.ค. 58
1457
  ประกาศ อบต.หนองกรด อ.บรรพตฯ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
20 ส.ค. 58
1406
  ประกาศ อบต.ตาขีด สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
19 ส.ค. 58
1651
  ประกาศ อบต.ยางตาล ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
19 ส.ค. 58
1874
  ประกาศ อบต.อ่างทอง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
19 ส.ค. 58
1730
  ประกาศ อบต.พุนกยูง สอบราคาซื้อรถบรรทุก
19 ส.ค. 58
1534
  ประกาศ อบต.ดอนคา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 โครงการ
19 ส.ค. 58
1578
  ประกาศ อบต.บ้านมะเกลือ สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
19 ส.ค. 58
1410
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
19 ส.ค. 58
1437