Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง
27 ส.ค. 58
1639
  อบต.เกรียงไกร สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
27 ส.ค. 58
1665
  ประกาศ อบต.ทำนบ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
27 ส.ค. 58
1646
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ
27 ส.ค. 58
1593
  ประกาศ อบต.หนองโพ สอบราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ
25 ส.ค. 58
1930
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลงานจัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย
25 ส.ค. 58
1864
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์
25 ส.ค. 58
2184
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ
25 ส.ค. 58
1803
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อเครื่องขายเสียงพร้อมอุปกรณ์
25 ส.ค. 58
1708
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 โครงการ
25 ส.ค. 58
1506
  ประกาศ อบต.วังน้ำลัด สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
25 ส.ค. 58
1496
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
25 ส.ค. 58
1503
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการลาดยางผิวทางจราจร จำนวน 2 โครงการ
25 ส.ค. 58
1525
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาซื้อรถบรรทุก
25 ส.ค. 58
1533
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาซื้อรถโดยสาร
24 ส.ค. 58
1712
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
24 ส.ค. 58
1655
  ประกาศ ทต.หนองบัว ผลการเปิดซองราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย
24 ส.ค. 58
1646
  ประกาศ ทต.หนองบัว ผลการเปิดซองราคา สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุง หลังคา ทาสีนอกอาคาร เดินสายไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
24 ส.ค. 58
1726
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลราคาให้เช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในเขตเทศบาล
24 ส.ค. 58
1597
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
24 ส.ค. 58
1569