Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการลาดยางผิวทางจราจร จำนวน 2 โครงการ
25 ส.ค. 58
1559
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาซื้อรถบรรทุก
25 ส.ค. 58
1564
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาซื้อรถโดยสาร
24 ส.ค. 58
1752
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
24 ส.ค. 58
1690
  ประกาศ ทต.หนองบัว ผลการเปิดซองราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย
24 ส.ค. 58
1685
  ประกาศ ทต.หนองบัว ผลการเปิดซองราคา สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุง หลังคา ทาสีนอกอาคาร เดินสายไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
24 ส.ค. 58
1765
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลราคาให้เช่าศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในเขตเทศบาล
24 ส.ค. 58
1649
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
24 ส.ค. 58
1612
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
24 ส.ค. 58
1598
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัสท์
24 ส.ค. 58
1489
  ประกาศ อบต.หนองกระเจา สอบราคาจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า
24 ส.ค. 58
1488
  ประกาศ อบต.ลาดยาว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
24 ส.ค. 58
1406
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
24 ส.ค. 58
1498
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 10 โครงการ
24 ส.ค. 58
1610
  ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
20 ส.ค. 58
1866
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมกีฬา
20 ส.ค. 58
1913
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
20 ส.ค. 58
1889
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ส.ค. 58
1795
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคา จำนวน 6 โครงการ
20 ส.ค. 58
1826
  ประกาศ อบต.หนองหม้อ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
20 ส.ค. 58
1592