Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5397 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2 ส.ค. 60
609
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสาย NSC ถึงถนนพรหมนิมิต ม.14
2 ส.ค. 60
646
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำและประตูปิด - เปิด ท้าย ทรบ.ม.11
2 ส.ค. 60
552
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.ค. 60
601
  ประกาศ ทต.บางประมุง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต นว.ถ.๕-๐๐๐๘ สายตลาดหนองตายาย - ลำเหมืองหน้าเขา ม.8 บ้านหนองโพธ์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.ค. 60
651
  ประกาศ ทต.ตากฟ้า ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.ค. 60
570
  ประกาศ ทต.ไพศาลี ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ
14 ก.ค. 60
534
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายวิรัตน์ ทรัพย์ภู่ทอง ม. 1
14 ก.ค. 60
592
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.เนินกร้าว พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ จำนวน 1 อาคาร ม.2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6 ธ.ค. 60
774
  ประกาศ อบต.ปางสวรรค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ อบต.ปางสวรรค์
6 ธ.ค. 60
744
  ประกาศ ทต.ทับกฤช ยกเลิกประมูลจ้างเหมาถมดินบนพื้นที่ดินเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6 ธ.ค. 60
740
  ประกาศ อบต.เขาชายธง ตกลงจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
6 ธ.ค. 60
762
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
6 ธ.ค. 60
736
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
6 ธ.ค. 60
807
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลภาพ เครื่องบันทึกภาพ (ทดแทนของเดิม) จำนวน 1 ระบบ
6 ธ.ค. 60
715
  ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.คลองเมรี (ข้างฟ้าใหม่)
31 ต.ค. 60
724
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคลองกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านหนองหญ้ารังกา
31 ต.ค. 60
990
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคลองกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านหนองหญ้ารังกา
31 ต.ค. 60
934
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ขอแก้ไขกำหนดวันยื่นซองประมูลจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสาธารณะซอยแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ข้างเต็นท์รถผู้การเจ๊ก (ครั้งที่ 2)
31 ต.ค. 60
896
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ. ๑-๐๐๔๐ บ้านวัดสำโรง (บ้านน้ำทรง - สะแกกรัง) ต.น้ำทรง
31 ต.ค. 60
876