Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงกระถางคบเพลิง
18 ส.ค. 58
1613
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามเทนนิส
18 ส.ค. 58
1488
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
18 ส.ค. 58
1599
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์
18 ส.ค. 58
1498
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
18 ส.ค. 58
1655
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
18 ส.ค. 58
1973
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
18 ส.ค. 58
1648
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
18 ส.ค. 58
1644
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
18 ส.ค. 58
1410
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
18 ส.ค. 58
1444
  ประกาศ อบต.ย่านมัทรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
18 ส.ค. 58
1560
  ประกาศ อบต.แม่เล่ย์ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
17 ส.ค. 58
1750
  ประกาศ อบต.หนองปลิง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ
17 ส.ค. 58
1799
  ประกาศ ทต.พยุหะ ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง
14 ส.ค. 58
1913
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
14 ส.ค. 58
3381
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อถังขยะ
14 ส.ค. 58
1676
  ประกาศ อบต.โคกเดื่อ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
14 ส.ค. 58
1873
  ประกาศ อบต.ทุ่งทอง ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
14 ส.ค. 58
1690
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยตาดำ
14 ส.ค. 58
1563
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย
14 ส.ค. 58
1416