Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
11 ส.ค. 58
1416
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สำหรับน้ำล้นผ่าน
10 ส.ค. 58
1545
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง สอบราคาโครงการก่อสร้างถังกรองน้ำระบบผลิตน้ำประปามาตรฐาน ขนาดกลางบริเวณประปาหมู่บ้าน
10 ส.ค. 58
1612
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ สอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ
10 ส.ค. 58
1652
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
10 ส.ค. 58
1530
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
10 ส.ค. 58
1471
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
10 ส.ค. 58
1339
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ
10 ส.ค. 58
1257
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนน จำนวน 5 โครงการ
7 ส.ค. 58
2003
  ประกาศ อบต.วังซ่าน ขายทอดตลาดทรัพย์สินวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7 ส.ค. 58
3401
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
7 ส.ค. 58
2069
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมฯ
7 ส.ค. 58
1924
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจำนวน 4 โครงการ
7 ส.ค. 58
1806
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน
7 ส.ค. 58
1530
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
7 ส.ค. 58
1430
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์
7 ส.ค. 58
1345
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาโครงการสนามบาสเก็ตบอล
6 ส.ค. 58
1811
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 ส.ค. 58
1626
  ประกาศ อบต.วังม้า ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 ส.ค. 58
1653
  ประกาศ ทต.บ้านแดน สอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปา
6 ส.ค. 58
1625