Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง
11 ส.ค. 58
1520
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
11 ส.ค. 58
1482
  ประกาศ อบต.นาขอม สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สำหรับน้ำล้นผ่าน
10 ส.ค. 58
1618
  ประกาศ อบต.ศาลาแดง สอบราคาโครงการก่อสร้างถังกรองน้ำระบบผลิตน้ำประปามาตรฐาน ขนาดกลางบริเวณประปาหมู่บ้าน
10 ส.ค. 58
1697
  ประกาศ อบต.ทับกฤชใต้ สอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ
10 ส.ค. 58
1726
  ประกาศ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจำนวน 3 โครงการ
10 ส.ค. 58
1599
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ออก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
10 ส.ค. 58
1538
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
10 ส.ค. 58
1411
  ประกาศ อบต.เจริญผล สอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ
10 ส.ค. 58
1324
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนน จำนวน 5 โครงการ
7 ส.ค. 58
2068
  ประกาศ อบต.วังซ่าน ขายทอดตลาดทรัพย์สินวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7 ส.ค. 58
3481
  ประกาศ ทต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
7 ส.ค. 58
2145
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมฯ
7 ส.ค. 58
1991
  ประกาศ อบต.ตาคลี สอบราคาจำนวน 4 โครงการ
7 ส.ค. 58
1884
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน
7 ส.ค. 58
1594
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
7 ส.ค. 58
1488
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ประมูลจ้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์
7 ส.ค. 58
1394
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาโครงการสนามบาสเก็ตบอล
6 ส.ค. 58
1859
  ประกาศ อบต.หัวถนน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 ส.ค. 58
1685
  ประกาศ อบต.วังม้า ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 ส.ค. 58
1730