Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.พันลาน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมปูหญ้า
4 ส.ค. 58
1907
  ประกาศ อบต.กลางแดด ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า
4 ส.ค. 58
1552
  ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ยสายแยกทางหลวง
3 ส.ค. 58
1772
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
3 ส.ค. 58
1754
  ประกาศ อบต.กลางแดด ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า
3 ส.ค. 58
2049
  ประกาศ ทม.ตาคลี ประมูลราคาจัดหาผู้รับสัปทานการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
3 ส.ค. 58
1940
  ประกาศ อบต.ชุมตาบง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
3 ส.ค. 58
1673
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรพร้อมรางระบายน้ำ
3 ส.ค. 58
1447
  ประกาศ อบต.หนองกรด สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
3 ส.ค. 58
1437
  ประกาศ อบต.เนินศาลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 ส.ค. 58
1522
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วเหนือ ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ
3 ส.ค. 58
1440
  ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาโครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน
3 ส.ค. 58
2165
  ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
29 ก.ค. 58
2330
  ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
29 ก.ค. 58
2490
  ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
29 ก.ค. 58
2290
  ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนัก
29 ก.ค. 58
2296
  ประกาศ อบต.ช่องแค สอบราคาซื้อกล้องวัตถุชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา
29 ก.ค. 58
2112
  ประกาศ ทต.พยุหะ สอบราคาซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง
29 ก.ค. 58
1481
  ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
29 ก.ค. 58
1590
  ประกาศ อบต.ลำพยนต์ สอบราคา จำนวน 6 โครงการ
29 ก.ค. 58
1534