Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทม.ตาคลี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.
28 ก.ค. 58
1909
  ประกาศ อบต.พนมรอก สอบราคาจ้างซ่อมแซมรถขยะในโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมรถขยะ
28 ก.ค. 58
1859
  ประกาศ อบต.สำโรงชัย สอบราคาจ้างโครงการกปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา
28 ก.ค. 58
1814
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ
28 ก.ค. 58
1480
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
28 ก.ค. 58
1431
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
28 ก.ค. 58
1523
  ประกาศ อบต.แม่วงก์ ปิดประกาศสอบราคาจำนวน 6 โครงการ
28 ก.ค. 58
1406
  ประกาศ อบต.นากลาง สอบราคาโครงการก่อสร้างเหมืองดาด คสล.
28 ก.ค. 58
1387
  ประกาศ อบต.เขาชายธง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
28 ก.ค. 58
1332
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
28 ก.ค. 58
1354
  ประกาศ อบต.วังเมือง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
27 ก.ค. 58
1419
  ประกาศ อบต.เขาชนกัน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดสี่เหลี่ยม
27 ก.ค. 58
1328
  ประกาศ ทต.ไพศาลี รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
27 ก.ค. 58
1441
  ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาจ้าง จำนวน 8 โครงการ
27 ก.ค. 58
1405
  ประกาศ อบต.พิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
24 ก.ค. 58
1839
  ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
24 ก.ค. 58
1773
  ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังถนน จำนวน 2 โครงการ
24 ก.ค. 58
1734
  ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างประเภทงานชลประทาน จำนวน 3 โครงการ
24 ก.ค. 58
1629
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น
23 ก.ค. 58
1736
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
23 ก.ค. 58
1681