Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5365 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งบนอัศจรรย์ประจำสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
22 ก.ค. 58
1394
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
22 ก.ค. 58
1336
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและรั้วลวดหนามพร้อมประตู
22 ก.ค. 58
1330
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก
22 ก.ค. 58
1394
  ประกาศ อบต.เกยไชย ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ
22 ก.ค. 58
1406
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้งเสียงตามสาย
22 ก.ค. 58
1331
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
22 ก.ค. 58
1351
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างติดตั้งระบบน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำ
22 ก.ค. 58
1464
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกดีเซล
21 ก.ค. 58
1526
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์
21 ก.ค. 58
1555
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างงานอาคาร จำนวน 2 โครงการ
21 ก.ค. 58
1570
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
21 ก.ค. 58
1461
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงหลังคา ทาสีภายนอกอาคาร เดินสายไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ
21 ก.ค. 58
1409
  ประกาศ อบต.สระทะเล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
21 ก.ค. 58
1442
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
21 ก.ค. 58
1326
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างติดตั้งระบบน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำ
21 ก.ค. 58
1329
  ประกาศ ทม.ชุมแสง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
21 ก.ค. 58
1355
  ประกาศ อบต.แม่เปิน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
21 ก.ค. 58
1361
  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
21 ก.ค. 58
1350
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ
20 ก.ค. 58
1519