Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5366 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ
20 ก.ค. 58
1519
  ประกาศ ทต.ช่องแค สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักเทศบาล
20 ก.ค. 58
1622
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2558
20 ก.ค. 58
1541
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ก.ค. 58
1485
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
20 ก.ค. 58
1483
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
20 ก.ค. 58
1304
  ประกาศ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ
20 ก.ค. 58
1256
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 11 โครงการ
17 ก.ค. 58
1783
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
17 ก.ค. 58
1745
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
17 ก.ค. 58
1727
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ
16 ก.ค. 58
1528
  ประกาศ อบต.นาขอม ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
16 ก.ค. 58
1761
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
16 ก.ค. 58
1508
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ,แพสูบน้ำ และขยายคลองส่งน้ำ
16 ก.ค. 58
2327
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
16 ก.ค. 58
1614
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
16 ก.ค. 58
1439
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
16 ก.ค. 58
1294
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ์ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุให้กับเด็กปฐมวัย
16 ก.ค. 58
1338
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 ก.ค. 58
1367
  ประกาศอบต.พันลาน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
16 ก.ค. 58
1377