Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5389 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อวัสดุ สำหรับงานซ่อมแซมผิวจราจรถนนถ่ายโอน
22 ก.ค. 58
1442
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
22 ก.ค. 58
1421
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก
22 ก.ค. 58
1475
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล
22 ก.ค. 58
1533
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งบนอัศจรรย์ประจำสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
22 ก.ค. 58
1472
  ประกาศ ทน.นครสวรรค์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
22 ก.ค. 58
1417
  ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและรั้วลวดหนามพร้อมประตู
22 ก.ค. 58
1398
  ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก
22 ก.ค. 58
1490
  ประกาศ อบต.เกยไชย ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ
22 ก.ค. 58
1513
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้งเสียงตามสาย
22 ก.ค. 58
1427
  ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
22 ก.ค. 58
1471
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างติดตั้งระบบน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำ
22 ก.ค. 58
1566
  ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกดีเซล
21 ก.ค. 58
1625
  ประกาศ อบต.โคกหม้อ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์
21 ก.ค. 58
1644
  ประกาศ อบต.พระนอน สอบราคาจ้างงานอาคาร จำนวน 2 โครงการ
21 ก.ค. 58
1654
  ประกาศ อบต.พนมเศษ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
21 ก.ค. 58
1545
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงหลังคา ทาสีภายนอกอาคาร เดินสายไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ
21 ก.ค. 58
1504
  ประกาศ อบต.สระทะเล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
21 ก.ค. 58
1523
  ประกาศ อบต.วังข่อย สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
21 ก.ค. 58
1407
  ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างติดตั้งระบบน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำ
21 ก.ค. 58
1436