Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5387 รายการ
 
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ
21 ก.ค. 58
1443
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ
20 ก.ค. 58
1604
  ประกาศ ทต.ช่องแค สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักเทศบาล
20 ก.ค. 58
1697
  ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2558
20 ก.ค. 58
1613
  ประกาศ อบต.หนองเต่า สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
20 ก.ค. 58
1582
  ประกาศ อบต.เขาดิน สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
20 ก.ค. 58
1560
  ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
20 ก.ค. 58
1409
  ประกาศ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ
20 ก.ค. 58
1330
  ประกาศ อบต.เขากะลา สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 11 โครงการ
17 ก.ค. 58
1871
  ประกาศ อบต.เนินกว้าว สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
17 ก.ค. 58
1819
  ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
17 ก.ค. 58
1802
  ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ
16 ก.ค. 58
1603
  ประกาศ อบต.นาขอม ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
16 ก.ค. 58
1844
  ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
16 ก.ค. 58
1576
  ประกาศ อบต.ยางขาว สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ,แพสูบน้ำ และขยายคลองส่งน้ำ
16 ก.ค. 58
2385
  ประกาศ อบต.ลาดทิพรส สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ
16 ก.ค. 58
1699
  ประกาศ อบต.ฆะมัง สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
16 ก.ค. 58
1517
  ประกาศ อบต.หนองตางู สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ
16 ก.ค. 58
1357
  ประกาศ อบต.มหาโพธิ์ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุให้กับเด็กปฐมวัย
16 ก.ค. 58
1415
  ประกาศ อบต.หัวดง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
16 ก.ค. 58
1433