Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1336 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ม.6
20 มี.ค. 58
1129
  ขุดลอกทำนบปลาแก้ไขขุดทั้งหมดพร้อมขนทิ้ง
23 เม.ย. 58
1114
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางทำนบปลาหมู่ที่ 2
23 เม.ย. 58
1161
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ
25 ธ.ค. 57
1144
  ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
24 เม.ย. 57
1132
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงาอายุ
24 เม.ย. 57
1203
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ม.3
26 ม.ค. 58
1090
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 (ปร.4 ปร.5)
26 ม.ค. 58
1172
  ประกาศแจ้งผลหลังเปิดซอง จำนวน 10 โครงการ (ลงประกาศ 6 มิ.ย.57)
6 มิ.ย. 57
1175
  ลงลูกรังซ่อมแซมพร้อมปรับเกรด หมู่ 9 (ปร.4 ปร.5)
21 พ.ค. 57
1089
  ลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด หมู่ที่ 14 (ปร.4 ปร.5)
21 พ.ค. 57
1178
  ถนนพูนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ 7 (ปร.4 ปร.5)
21 พ.ค. 57
1091
  ถนนพูนดิน หมู่17 (ปร.4 ปร.5)
21 พ.ค. 57
1047
  ซ่อมแซมฝายหมู่12 (ปร.4 ปร.5)
21 พ.ค. 57
1016
  ซ่อมแซมท่อประปาหมู่ 9 (ปร.4 ปร.5)
21 พ.ค. 57
1133
  จ้างเหมาขนย้ายดินทำนบปลา หมู่ 2 (ปร.4 ปร.5)
21 พ.ค. 57
1152
  โครงการลงลูกรังบดอัดแน่นหมู่ 10 (ปร.4 ปร.5)
21 พ.ค. 57
1093
  ลูกรังซ่อมแซม หมู่ 16(ปร.4 ปร.5)
21 พ.ค. 57
1119
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ม. 10
21 พ.ค. 57
1130
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ม.9
21 พ.ค. 57
1096

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67