Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1418 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 18 บ้านคลองหินปูน ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
22 ต.ค. 58
1658
  ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 ต.ค. 58
1776
  ประกาศประกวดราคมจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พันฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)
22 ต.ค. 58
1524
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมา
20 ต.ค. 58
1392
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
15 ต.ค. 58
4265
  ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านใหม่ลำตะคลอง
14 ต.ค. 58
2227
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตแห่งประเทย ณ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
13 ต.ค. 58
1608
  สอบราคาจ้างทำโครงการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงเสนาท
7 ต.ค. 58
1824
  สอบราคาจ้างทำโครงการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง
7 ต.ค. 58
1800
  ผู้ชนะการประมูลE-AUCTION
1 ต.ค. 58
1713
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558
1 ต.ค. 58
1394
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.ย. 58
2031
  สอบราคาจ้างลงหินคลุกภายในตำบลพร้อมทำการปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย
18 ก.ย. 58
2024
  ประกาศผลการขายทอดตลาดรถยนต์ดับเพลิง ชนิดหอน้ำดับเพลิง
18 ก.ย. 58
4995
  ประกาศ อบต.ห้วยหอม เรื่อง โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม จำนวน 2 โครงการ
9 ก.ย. 58
2237
  กำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก ม.10
9 ก.ย. 58
1360
  กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ม.6
9 ก.ย. 58
1379
  กำหนดราคากลางโครงการวางท่อ คสล. ม.5
9 ก.ย. 58
1374
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก
7 ก.ย. 58
1469
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น
7 ก.ย. 58
1894

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71