Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 769 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารปุ๋ยชีวภาพ หมู่ 15
24 ส.ค. 53
6195
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7
24 ส.ค. 53
5994
  ประกาศสอบราคาจ้างตัดชุด อปพร.
24 ส.ค. 53
17683
  สอบราคาซื้อซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2553
24 ส.ค. 53
6995
  ประกาศสอบราคาซื้อ
18 ส.ค. 53
5776
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางเรือน สิงห์เถื่อน - ถนนสายเอเซีย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
13 ก.ค. 53
6048
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหัก (บริเวณคลองชลประทาน - บ้านนายเอี่ยม สมบุญนา) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
13 ก.ค. 53
6218
  ประกาศเทศบาลตำบลพยุหะ
13 ก.ค. 53
8855
  สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพเป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองบัว) หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
9 ก.ค. 53
8499
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนางห่วง เกิดทวี ถึงข้างบ้านดาบธัญญา
30 มิ.ย. 53
6355
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 ตำบลหนองกลับ
30 มิ.ย. 53
6338
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย หมู่ 12 ตำบลหนองกลับ
30 มิ.ย. 53
6407
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
30 มิ.ย. 53
6195
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
30 มิ.ย. 53
6429
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหาบหาม และกล้องวงจรปิด
23 มิ.ย. 53
6572
  ประกาศกำหนดวัน เวลาที่จะตรวจรับงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง
21 มิ.ย. 53
7802
  ประกาศรายชื่อผู้ค้า/กำหนดวันประมูลโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งบ้านท้องคุ้ง
18 มิ.ย. 53
5743
  ประกาศรายชื่อผู้ค้า/กำหนดวันประมูลโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนวุฒิวรคุณ
18 มิ.ย. 53
5870
  ประกาศสอบราคา
18 มิ.ย. 53
5997
  รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 มิ.ย. 53
5683

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39