Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1140 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 ก.ค. 57
1646
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 ก.ค. 57
1698
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 ก.ค. 57
1641
  ผลการจัดซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเบน
2 ก.ค. 57
1452
  ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน
1 ก.ค. 57
1360
  ประกาศ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
27 มิ.ย. 57
2011
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
25 มิ.ย. 57
1477
  สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก
20 มิ.ย. 57
1794
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 5 โครงการ
13 มิ.ย. 57
1912
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ
11 มิ.ย. 57
1472
  สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง
9 มิ.ย. 57
1533
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง
6 มิ.ย. 57
1742
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 6 โครงการ
6 มิ.ย. 57
1831
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กองการประปา
4 มิ.ย. 57
1737
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
28 พ.ค. 57
1707
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ
21 พ.ค. 57
1439
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กองการประปา (เครื่องสูบน้ำ)
19 พ.ค. 57
1673
  เรื่อง ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา
7 พ.ค. 57
2123
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
6 พ.ค. 57
1623
  แก้ไขประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ
1 พ.ค. 57
1707

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57