Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1162 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  สอบราคาการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณทางเท้าถนนพหลโยธินฝั่งตรงข้าม 7-eleven
5 ก.ย. 57
1585
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์
5 ก.ย. 57
1270
  ประกาศสอบราคา
4 ก.ย. 57
1403
  สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น
8 ก.ย. 57
1515
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 15 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
2 ก.ย. 57
1042
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
27 ส.ค. 57
1110
  ประกาศเทศบาลตำบลไพศาลี เรื่อง สรุปผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
26 ส.ค. 57
1217
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องลวดและปั่นขนสุกร หมายเลขครุภัณฑ์ 066-54-001
25 ส.ค. 57
1514
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
23 ส.ค. 57
3145
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
21 ส.ค. 57
1586
  ประกาศเทศบาลตำบลพยุหะ เรื่อง สอบราคาซื้อโคมไฟถนนหลังเต่าขั้ว E๔๐
20 ส.ค. 57
1423
  ประกาศเทศบาลตำบลพยุหะ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมโครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน(สนามฟุตซอล)พร้อมทางเดินเท้าหมู่2(ครั้งที่2)
20 ส.ค. 57
1390
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น)
6 ส.ค. 57
1922
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 15 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 ก.ค. 57
1426
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
28 ก.ค. 57
1852
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาพักร้อน
25 ก.ค. 57
1928
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
25 ก.ค. 57
1721
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก
24 ก.ค. 57
1550
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก
17 ก.ค. 57
1463
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 โครงการ
16 ก.ค. 57
1610

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59