Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1179 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ย. 57
1410
  ยกเลิกประกวดราคาจ้าง
11 พ.ย. 57
1169
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง
11 พ.ย. 57
1144
  ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
31 ต.ค. 57
1050
  ประกาศสอบราคาจ้าง
30 ต.ค. 57
903
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ
29 ต.ค. 57
796
  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 ต.ค. 57
1049
  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 ต.ค. 57
1079
  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28 ต.ค. 57
1039
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการจัดจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และผิวจราจร
24 ต.ค. 57
1045
  ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาลฉุกเฉิน(แบบรถตู้)
24 ต.ค. 57
2035
  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
22 ต.ค. 57
898
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพธิ์ทอง ,โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านวังใหญ่-บ้านไดมะรื่น หมู่ที่ 5 และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
22 ต.ค. 57
1017
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
16 ต.ค. 57
1321
  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15 ต.ค. 57
1242
  ประสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
22 ก.ย. 57
1167
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล. จำนวน 4 โครงการ
16 ก.ย. 57
1165
  สอบราคาการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณทางเท้าถนนพหลโยธินฝั่งตรงข้าม 7-eleven
5 ก.ย. 57
1622
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์
5 ก.ย. 57
1294
  ประกาศสอบราคา
4 ก.ย. 57
1435

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59