Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1825 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว
9 ส.ค. 60
536
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
4 ส.ค. 60
612
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
4 ส.ค. 60
565
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการแก้ไขท่อระบายน้ำ ไม่ทันต่อปริมาณน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว
3 ส.ค. 60
611
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการแก้ไขท่อระบายน้ำ ไม่ทันต่อปริมาณน้ำ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัว
3 ส.ค. 60
591
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำซอยนางจวน ม.20 ตำบลหนองบัว
3 ส.ค. 60
579
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคันคลอง ม.8-ม.14 ตำบลหนองบัว
3 ส.ค. 60
496
  รายงานข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
2 ส.ค. 60
574
  ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้าง
31 ก.ค. 60
500
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เรื่อง สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. และโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ภายในตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
25 ก.ค. 60
540
  ประกาศผลการสอบราคจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบล ตำบลหนองบัว
14 ก.ค. 60
543
  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 จำนวน 5 โครงการ
13 ก.ค. 60
709
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
6 ก.ค. 60
691
  รายงานข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
5 ก.ค. 60
649
  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบล ตำบลหนองบัว
28 มิ.ย. 60
715
  ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบล ตำบลหนองบัว
28 มิ.ย. 60
721
  ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1-2 ปี 2560
23 มิ.ย. 60
742
  ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองกำลัง- ทรายทอง หมู่ที่ 19 บ้านคลองกำลังเหนือ ตำบลหนองบัว
22 มิ.ย. 60
687
  ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนอง 15 หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน ตำบลหนองบัว
22 มิ.ย. 60
631
  ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านตาลิน ตำบลหนองบัว
22 มิ.ย. 60
584