Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 668 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ย. 52
5626
  ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
16 พ.ย. 52
6624
  เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
12 พ.ย. 52
5860
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2552
9 พ.ย. 52
5717
  แก้ไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 1/2553การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3)
6 พ.ย. 52
7007
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E-1/2553การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคาร ใช้สอยอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย
4 พ.ย. 52
6053
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมธัญญา
30 ต.ค. 52
7019
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (tor) โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารใช้สอยอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 ต.ค. 52
6534
 
อบต.หนองกรดเมือง
ประกาศ สอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7 ต.ค. 52
5914
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
21 ก.ย. 52
5855
  ประกาศกำหนดวัน เวลาที่จะตรวจรับงานจัดจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และผิวจราจร คสล. ซอยข้างร้านเจริญกิจถึงสุดซอย
21 ก.ย. 52
6667
 
ทต.ท่าตะโก
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก
15 ก.ย. 52
6112
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยพร้อมติดตั้งกระเช้า จำนวน 1 คัน
14 ก.ย. 52
6974
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหลังโรงงานแดรี่พลัส (ทางเชื่อมระหว่าง หมู่ 8 กับหมู่ 2 ตำบลม่วงหัก)
4 ก.ย. 52
6948
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสถานีอนามัยเขาบ่อพลับ (เดิม)ถึงบ้านนางไท
4 ก.ย. 52
6223
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านนายใหญ่ จันทร์สมบัติ หมู่ 5 ตำบลท่าน้ำอ้อย
4 ก.ย. 52
6304
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคางานจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอย พร้อมติดตั้ง จำนวน 25 ป้าย
4 ก.ย. 52
7322
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางดำ – ถนน คสล. เดิม หมู่ 1 ตำบลม่วงหัก
4 ก.ย. 52
6475
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายสมบุญ รุ่งแตงอ่อน – ถนน คสล. เดิม หมู่ 8 ตำบลม่วงหัก
4 ก.ย. 52
6209
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5ตำบลท่าน้ำอ้อย (บริเวณหน้าบ้านเจ๊เฮียง – บ้านนายไข่ อนันทสุข)
4 ก.ย. 52
6143

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34