Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 684 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศสอบราคา
26 ก.พ. 53
6320
  ประกาศเทศบาลตำบลพยุหะ
17 ก.พ. 53
6541
  ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
15 ก.พ. 53
5749
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอึ้งชุนฮะ
15 ก.พ. 53
5688
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ครั้งที่ 2
10 ก.พ. 53
6390
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถตู้โดยสาร หลังคาสูง 9 ที่นั่ง
10 ก.พ. 53
6499
  ประกาศเทศบาลตำบลบางประมุง
3 ก.พ. 53
7576
  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
1 ก.พ. 53
6948
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดจ้างเหมารื้อถอนอาคารเรียน ชนิดอาคารไม้ชั้นเดียว พร้อมต้องขนทิ้ง จำนวน 1 โครงการ
6 ม.ค. 53
7084
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเสนอราคา โครงการจัดซื้อดินลูกรัง ตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล จำนวน 8 สาย
25 ธ.ค. 52
6353
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณซอยสามเหล่าทัพ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าน้ำอ้อย
25 ธ.ค. 52
6279
 
อบต.บ้านมะเกลือ
ประกาศสอบราคาโครงการจัดทำหรือพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
16 ธ.ค. 52
5819
  ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนถนนโค้งพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
3 มี.ค. 53
7072
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาซื้อดินลูกรัง ตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล
9 ธ.ค. 52
6614
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณซอยสามเหล่าทัพ
9 ธ.ค. 52
6247
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย
4 ธ.ค. 52
6295
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ย. 52
6033
  ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
16 พ.ย. 52
7120
  เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
12 พ.ย. 52
6349
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2552
9 พ.ย. 52
6100

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35