Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2043 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานทั่วไป กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
31 ต.ค. 60
511
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานทั่วไปด้าน ICT ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาน
31 ต.ค. 60
502
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติางานทั่วไป
31 ต.ค. 60
445
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบติงานทั่วไป ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
31 ต.ค. 60
473
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานทั่วไป ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
31 ต.ค. 60
356
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านสวัสดิการชุมชน
31 ต.ค. 60
345
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำ
31 ต.ค. 60
366
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
31 ต.ค. 60
342
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
31 ต.ค. 60
342
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
31 ต.ค. 60
364
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูเลบำรุงรักษา สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ และต้นไม้ภยในบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
31 ต.ค. 60
402
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูเลบำรุงรักษา สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ และต้นไม้ภายในบริเวณโดยรองโครงการแหล่องท่องเที่ยวทุ่งเขาพระ 2
31 ต.ค. 60
383
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูเลบำรุงรักษา สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้ และทำความสะอาดอาคารบ้านพัก ภายในบริเวณโครงการแหล่องท่องเที่ยวทุ่งเขาพระ 2
31 ต.ค. 60
331
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ดอก ไม้ประดับและต้นไม้ภายในบริเวณโดยรอบโครงการแหล่งท่องเที่ยวทุ่งเขาพระ 2
31 ต.ค. 60
384
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลาที่พักหกเหลี่ยมและแปดเหลี่ยมและพื้นที่บริเวณโยรอบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งเขาพระ 2
31 ต.ค. 60
331
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ อาคารสำนักงาน ห้องน้ำ ห้องส้วมทั้งหมด ในบริเวณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งเขาพระ 2และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน
31 ต.ค. 60
337
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาน
31 ต.ค. 60
340
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาน
31 ต.ค. 60
368
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้อย
31 ต.ค. 60
396
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 37,300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 60
487