Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1297 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  สอบราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ตำบลหนองบัว จำนวน 7 หลัง
23 มิ.ย. 58
1153
  จังเหมาก่อสร้างบ้านพัก
23 มิ.ย. 58
1023
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ /พร้อมราคากลาง สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
19 มิ.ย. 58
4191
  ประกาศ อบต.บึงเสนาท ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
17 มิ.ย. 58
1220
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายคันอ่าง ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
16 มิ.ย. 58
1085
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
16 มิ.ย. 58
1037
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับกฤช
16 มิ.ย. 58
1194
  ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายคันอ่าง
16 มิ.ย. 58
959
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นลานออกกำลังกายพร้อมเครื่องออกกำลังกาย
12 มิ.ย. 58
1204
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
11 มิ.ย. 58
1504
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก
6 มิ.ย. 58
877
  กำหนดราคากลางประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
4 มิ.ย. 58
978
  ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สังกัดเทศบาลตำบลหนองเบน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2
4 มิ.ย. 58
1168
  กำหนดราคากลางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯขนาด 81-100 คน
4 มิ.ย. 58
1152
  ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเบน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 4)
4 มิ.ย. 58
919
  ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเบน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 4)
3 มิ.ย. 58
1020
  โครงการวางท่อระบายน้ำท่อสี่เหลี่ยมหมู่ที่ 10 (ปร.4 ปร.5)
2 มิ.ย. 58
1551
  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 9 (ปร.4 ปร.5)
2 มิ.ย. 58
925
  โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต หมู่ที่ 16 (ปร.4 ปร.5)
2 มิ.ย. 58
947
  โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 17 (ปร.4 ปร.5)
2 มิ.ย. 58
929

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65