Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 788 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ หมู่ 2
23 ธ.ค. 53
5577
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายเผชิญ - บ้านนางเรียม หมู่ 8 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
21 ธ.ค. 53
5459
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง AC สายบ้านท่าลานเตียน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
21 ธ.ค. 53
5450
  ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์สำหรับรับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 1 คัน
17 ธ.ค. 53
6149
  ประกาศ เปิดประมูลให้เช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
25 พ.ย. 53
5916
  สอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่องแค
25 พ.ย. 53
5846
  ประกาศเทศบาลตำบลบางประมุงเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เรือยนต์ มือ 2 จำนวน 1 ลำ
16 พ.ย. 53
7386
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
11 พ.ย. 53
7213
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อสารส้ม
2 พ.ย. 53
8360
  ประกาศเทศบาลตำบลบางประมุงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
8 ต.ค. 53
6239
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายม้วน – ถนน คสล. (เดิม) หน้าบ้านนายนวม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)
4 ต.ค. 53
6101
  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)
4 ต.ค. 53
7850
  สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณถนนวาปีปทุมรักษ์ หมู่ 12 ตำบลหนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
29 ก.ย. 53
6296
  สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างบานขั้นบันไดพร้อมราวระเบียง คสล. สำหรับเป็นสถานที่ลอยกระทงบริเวณสระวัดหนองบัว (หนองกลับ) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
21 ก.ย. 53
7069
  ประกาศเทศบาลตำบลพยุหะ
15 ก.ย. 53
7694
  สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2553 (ปิดภาคเรียน)
10 ก.ย. 53
6124
  สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการ่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดเหลี่ยม, ก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายรอบสรำน้ำและก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
10 ก.ย. 53
5879
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านจำเนียร - บ้านนายไฉน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
10 ก.ย. 53
6568
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายจำเนียร – บ้านนายไฉน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
26 ส.ค. 53
6333
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารปุ๋ยชีวภาพ หมู่ 15
24 ส.ค. 53
6292

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40