Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 953 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศเทศบาลตำบลทับกฤช เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
16 ต.ค. 55
3413
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
11 ต.ค. 55
3993
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด
8 ต.ค. 55
3708
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา 4 โครงการ
27 ก.ย. 55
3871
  ผลการจัดซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องทดลองวิทย์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
21 ก.ย. 55
4026
  ผลการจัดซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องทดลองวิทย์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
21 ก.ย. 55
3486
  ผลการจัดซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องทดลองวิทย์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
21 ก.ย. 55
3391
  ผลการจัดซื้อ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องทดลองวิทย์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
21 ก.ย. 55
3322
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด
14 ก.ย. 55
4670
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด
10 ก.ย. 55
4960
  ประกาศเทศบาลตำบลบางประมุง
5 ก.ย. 55
5156
  ประกาศเทศบาลตำบลทับกฤช เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ
5 ก.ย. 55
3911
  ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ
4 ก.ย. 55
4199
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองเบน
3 ก.ย. 55
4064
  ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า หมู่ 10
23 ส.ค. 55
4495
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายใหญ่ – บ้านนายสมจิตร หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
20 ส.ค. 55
3990
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางถนนสายท่าน้ำอ้อย – ม่วงหัก หมู่ 2 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
20 ส.ค. 55
4208
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
20 ส.ค. 55
3942
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณหน้าบ้านนายชุมพล เพ็ชร์อินทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
20 ส.ค. 55
3721
  ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 ส.ค. 55
3927

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48