Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1274 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  โครงการพนังกั้นน้ำหมู่ที่ 19 (ปร.4 ปร.5)
2 มิ.ย. 58
735
  ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
2 มิ.ย. 58
1782
  ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 12
2 มิ.ย. 58
709
  ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง ม.4
2 มิ.ย. 58
740
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
28 พ.ค. 58
959
  ประกาศเทศบาลตำบลทับกฤช เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV IP CAMERA จำนวน 10 จุด
26 พ.ค. 58
849
  ประกาศเทศบาลตำบลทับกฤช เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง
19 พ.ค. 58
1641
  ประกาศเทศบาลตำบลทับกฤช เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์บรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน
18 พ.ค. 58
940
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมา
14 พ.ค. 58
1125
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมา
14 พ.ค. 58
989
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
12 พ.ค. 58
952
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัว
29 เม.ย. 58
1137
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเวทีกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัว
29 เม.ย. 58
1049
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัว
29 เม.ย. 58
1316
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลานหมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัว
29 เม.ย. 58
1007
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
21 เม.ย. 58
983
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติ
20 เม.ย. 58
1119
  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาพระ 2 ตำบลหนองบัว
16 เม.ย. 58
1094
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ
16 เม.ย. 58
955
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
11 เม.ย. 58
2793

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64