Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 777 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)
4 ต.ค. 53
7791
  สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณถนนวาปีปทุมรักษ์ หมู่ 12 ตำบลหนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
29 ก.ย. 53
6273
  สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างบานขั้นบันไดพร้อมราวระเบียง คสล. สำหรับเป็นสถานที่ลอยกระทงบริเวณสระวัดหนองบัว (หนองกลับ) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
21 ก.ย. 53
7035
  ประกาศเทศบาลตำบลพยุหะ
15 ก.ย. 53
7640
  สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2553 (ปิดภาคเรียน)
10 ก.ย. 53
6091
  สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการ่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดเหลี่ยม, ก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายรอบสรำน้ำและก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
10 ก.ย. 53
5839
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านจำเนียร - บ้านนายไฉน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
10 ก.ย. 53
6533
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายจำเนียร – บ้านนายไฉน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
26 ส.ค. 53
6305
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารปุ๋ยชีวภาพ หมู่ 15
24 ส.ค. 53
6245
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7
24 ส.ค. 53
6040
  ประกาศสอบราคาจ้างตัดชุด อปพร.
24 ส.ค. 53
18139
  สอบราคาซื้อซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2553
24 ส.ค. 53
7039
  ประกาศสอบราคาซื้อ
18 ส.ค. 53
5814
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางเรือน สิงห์เถื่อน - ถนนสายเอเซีย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
13 ก.ค. 53
6086
 
ทต.ท่าน้ำอ้อย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงหัก (บริเวณคลองชลประทาน - บ้านนายเอี่ยม สมบุญนา) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
13 ก.ค. 53
6264
  ประกาศเทศบาลตำบลพยุหะ
13 ก.ค. 53
8943
  สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพเป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองบัว) หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
9 ก.ค. 53
8637
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนางห่วง เกิดทวี ถึงข้างบ้านดาบธัญญา
30 มิ.ย. 53
6416
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 ตำบลหนองกลับ
30 มิ.ย. 53
6383
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย หมู่ 12 ตำบลหนองกลับ
30 มิ.ย. 53
6455

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39