Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1293 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ 6
17 เม.ย. 57
854
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ส ม.5
17 เม.ย. 57
928
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 นายดาวรุ่ง คำประกอบ
17 เม.ย. 57
890
  ประกาศโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลสำโรงชัยจำนวน 8 โครงการ(ม.5 6 8 8 8 11 13 16 )(1-17 ลงประกาศ 17 เม.ย.57)
17 เม.ย. 57
906
  ประกาศแจ้งผลหลังเปิดซองจำนวน 4 โครงการ (ม8 1 11 15)( ลงประกาศ 14 ก.ค57)
14 ก.ค. 57
874
  ประปาหมู่ 15
25 มิ.ย. 57
920
  ถนนพร้อมรางระบายน้ำม.1
25 มิ.ย. 57
866
  ถนนคสล หมู่ 8
25 มิ.ย. 57
912
  วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ม.11
25 มิ.ย. 57
908
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ม.11
25 มิ.ย. 57
952
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ม.8
25 มิ.ย. 57
939
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ม.1
25 มิ.ย. 57
974
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ม.15
25 มิ.ย. 57
899
  ประกาศโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลสำโรงชัยจำนวน 4 โครงการ (ม.8 1 11 15) (1-9 ลงประกาศ 25 มิ.ย.57)
25 มิ.ย. 57
942
  ประกาศแจ้งผลหลังเปิดซองจำนวน 4 โครงการ (ม.3 5 19 21) (ลงประกาศ 31 ก.ค.57)
31 ก.ค. 57
930
  ถนนคสลหมู่19 (ปร.4 ปร.5 )
15 ก.ค. 57
887
  งานถนนคอนกรีต หมู่ 3 นางฉลวย (ปร4 ปร.5)
15 ก.ค. 57
906
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 นางจีน (ปร4 ปร 5 )
15 ก.ค. 57
896
  ถนนคสลหมู่21 (ปร.4 ปร.5)
15 ก.ค. 57
871
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ม.19
15 ก.ค. 57
808

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65