Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1317 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  ประกาศรายงานผลการเปิดซอง 7 โครงการ (ลงประกาศ 4 ก.พ.57)
4 ก.พ. 57
774
  วางท่อ คสล.หมู่16 (ปร.4 ปร.5)
20 ม.ค. 57
795
  14.วางท่อ คสล.หมู่14 (ปร.4 ปร.5)
20 ม.ค. 57
798
  วางท่อ คสล.หมู่12 (ปร.4 ปร.5)
20 ม.ค. 57
778
  วางท่อ คสล.หมู่8 (ปร.4 ปร.5)
20 ม.ค. 57
812
  รางระบายน้ำ คสล.ม.13 (ปร.4 ปร.5)
20 ม.ค. 57
755
  ราคากลาง....วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ม.20 (ปร.4 ปร.5)
20 ม.ค. 57
801
  ประมาณการ พนัง ม.6 (ปร.4 ปร.5)
20 ม.ค. 57
824
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการวางท่อน้ำล้นผ่าน ม.12
20 ม.ค. 57
821
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต ม.20
20 ม.ค. 57
769
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ม.13
20 ม.ค. 57
781
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างน้ำล้นผ่าน ม.16
20 ม.ค. 57
794
  ประกาศโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลสำโรงชัยจำนวน 7 โครงการ (ม.13 20 6 14 16 8 12) (1-15 ลงประกาศ 20 มค.57)
20 ม.ค. 57
772
  ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายคันอ่าง
3 ก.ค. 58
1302
  ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 ก.ค. 58
1278
  ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
2 ก.ค. 58
1625
  ราคากลางรื้อถอนอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ ปี57
2 ก.ค. 58
1532
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูเปิด/ปิด สระหนองม่วง
1 ก.ค. 58
1942
  สอบราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ
25 มิ.ย. 58
2023
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4
24 มิ.ย. 58
1439

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66