Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1209 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ี 4
12 ก.พ. 58
933
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
11 ก.พ. 58
1048
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9, 14
11 ก.พ. 58
940
  ประกาศแก้ไขกำหนดดูสถานที่และเปิดซอง
10 ก.พ. 58
1152
  สอบราคาจ้าง
10 ก.พ. 58
1019
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งแว่น สายคันอ่าง ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
6 ก.พ. 58
1649
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 11 บ้านแหลมจันทร์ สายแหลมจันทร์
6 ก.พ. 58
1003
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านคลองปลากด สายบ้านนายไพฑูร
6 ก.พ. 58
825
  ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
4 ก.พ. 58
1259
  ประกาศสอบราคาจ้าง
4 ก.พ. 58
850
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
2 ก.พ. 58
1390
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอกเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมศักดิ์ ด้วงนคร หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยยาง หมู่ที่ 9 ตำบลพนมรอก
30 ม.ค. 58
1038
  ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
29 ม.ค. 58
1184
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตป้องกันน้ำกัดเซาะคันทางสายทรายทอง-คลองกำลัง หมู่ที่ 11
29 ม.ค. 58
1145
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพชรศิลา
28 ม.ค. 58
988
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
27 ม.ค. 58
1010
  ประกาศสอบราคาซื้อ
21 ม.ค. 58
1323
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ
16 ม.ค. 58
867
  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทับกฤช หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 3)
7 ม.ค. 58
1182
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๘ เครื่อง
29 ธ.ค. 57
1333

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61