Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1237 รายการ
  ท้องถิ่น
หัวข้อข่าว

วันที่

จำนวนผู้เข้าชม

  สอบราคา
1 เม.ย. 58
700
  สอบราคา
1 เม.ย. 58
736
  สอบราคา
1 เม.ย. 58
689
  สอบราคา
1 เม.ย. 58
729
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
30 มี.ค. 58
936
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
27 มี.ค. 58
1107
  ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
26 มี.ค. 58
920
  สอบราคาจ้าง
26 มี.ค. 58
841
  สอบราคา
26 มี.ค. 58
826
  สอบราคา
26 มี.ค. 58
773
  สอบราคา
26 มี.ค. 58
766
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
16 มี.ค. 58
1134
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก
13 มี.ค. 58
1511
  สอบราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว
12 มี.ค. 58
1178
  สอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สายข้างโรงสี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว
12 มี.ค. 58
1182
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายวังทอง-คลองกำลัง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว
12 มี.ค. 58
1102
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สายร่องดู่ -ทางหลวงหมายเลข11 หมู่ที่13-17 ตำบลหนองบัว
12 มี.ค. 58
1040
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สายป่ารัง -สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว
12 มี.ค. 58
1046
  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 14 ตำบลหนองบัว
12 มี.ค. 58
956
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)
11 มี.ค. 58
1000

   หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62