ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
8 กันยายน 2560